Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2018

Ταυτότητα - Αποστολή

logo PLANWORK bluebackΗ Planwork Ltd. είναι εταιρία παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Στρατηγικής κσι Ανάπτυξης  Επιχειρήσεων.
H Planwork Ιδρύθηκε το 2003  με αποστολή την καθοδήγηση των οργανισμών στην Επιχειρησιακή Υπεροχή, προσαρμόζοντας τις απαιτήσεις της Εταιρικής Στρατηγικής σε Καθημερινές Δράσεις, χρησιμοποιώντας μεθοδολογίες  Διαρκούς Βελτίωσης Διαδικασιών (Processes Improvement),  Διοίκησης Έργων (Project Management) και Διοίκησης Αλλαγής (Change Management), για την διασφάλιση της  Διαρκούς Βελτίωσης της Επιχειρηματικής Απόδοσης.

Πιστεύουμε ότι η σωστή οργάνωση της εργασίας και η δημιουργικότητα, πρέπει να συνυπάρχουν, όμως σε περιόδους σημαντικών αλλαγών και τα δύο κινδυνεύουν.

Χρειάζεται αναλυτικός σχεδιασμός, καλή διοίκηση έργων, άριστες διαδικασίες και αξιόπιστες μετρήσεις, ώστε να μεγιστοποιείται η υπεραξία της ομαδικότητας και της επιχειρηματικής δράσης.

Δουλεύουμε για την βελτίωση αυτών των  παραμέτρων στις επιχειρήσεις, χωρίς να ξεχνάμε οτι, "παν μέτρον άνθρωπος".

Σχεδιάζουμε, την  παραγωγή υπεραξίας μέσα από την εταιρική λειτουργία, αναλύοντας και επανασχεδιάζοντας την σχέση των τριών πυλώνων της εταιρικής ύπαρξης, μεθοδεύοντας την αποτύπωση η την επαναδιατύπωση της εταιρικής στρατηγικής, χαρτογραφώντας και αναδιοργανώνοντας τις διαδικασίες λειτουργίας, ερμηνεύοντας την ισορροπία της εταιρικής στρατηγικής  και των διαδικασιών λειτουργίας, με το ανθρώπινο δυναμικό.

Διαχειριζόμαστε την υλοποίηση  των αλλαγών, εκπαιδεύοντας τα στελέχη και τον οργανισμό ώστε, να διατηρήσει την ενέργειά του κατα την διάρκεια της ενσωμάτωσης των αλλαγών στην εταιρική κουλτούρα,  μέχρι να υλοποιηθεί το όραμα της διαρκούς βελτίωσης.