Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2021

Αν δεν μπορείς να μετρήσεις κάτι, δεν μπορείς και να το βελτιώσεις.

Αν δεν μπορείς να μετρήσεις κάτι, δεν μπορείς και να το βελτιώσεις

 

Αν δεν μπορείς να μετρήσεις κάτι, δεν μπορείς και να το βελτιώσεις   

                                                                                                                           Lord Kelvin

Οι Βασικοί Δείκτες Απόδοσης  /  Key Performance Indicators (KPI's),  για τις επιχειρήσεις είναι ένα σημαντικό εργαλείο διοίκησης.

Βέβαια κάθε εργαλείο  είναι σημαντικό μόνο αν χρησιμοποιείται με τον κατάλληλο τρόπο.

Για την αποτελεσματικότητα των Βασικών Δεικτών Απόδοσης (KPI's), λάβετε υπόψη σας τα παρακάτω 10 σημεία:

1.  Προσαρμόστε τους Βασικούς Δείκτες Απόδοσης (KPI's), στο επιχειρηματικό σας αντικείμενο και πρότυπο. Οι Δείκτες Απόδοσης που παρακολουθούν αποτελεσματικά μια βιομηχανική Επιχείριση είναι αρκετά διαφορετικοί από αυτούς για μια επιχείρηση υπηρεσιών. Αντίστοιχα, οι δείκτες για υποστήριξη της ανάπτυξης μιας ήδη εδραιωμένης επιχείρησης, είναι διαφορετικοί από μιας επιχείρησης στα πρώτα στάδια ανάπτυξης.

2.  Συνδέστε τους Βασικούς Δείκτες Απόδοσης (KPI's), με την στρατηγική σας. Αν δεν έχετε στρατηγική.. δεν χρειάζεστε και δείκτες.

3. Χρησιμοποιήστε συγκεκριμένο-πεπερασμένο αριθμό Δεικτών. Λίγοι δείκτες υπεραπλουστεύουν την δραστηριότητα πολλοί δείκτες εξοντώνουν το management.

4.  Έξη η επτά δείκτες ανα Τμήμα είναι ο κατάλληλος αριθμός.

Υπάρχει ένας νόμος στα οικονομικά που λέει:

Όταν ένας δείκτης απόδοσης τοποθετηθεί σαν στόχος, σταματά να είναι ένας καλός δείκτης’.

Είναι φανερό ότι όταν ένας ΒΔΑ  γίνει κίνητρο, όλοι προσαρμόζουν την συμπεριφορά τους και την πληροφορία προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι πετυχαίνουν το στόχο.

5.  Ζητήστε την συμμετοχή των Managers στην επιλογή των (KPI's). Έτσι οι δείκτες γίνονται κτήμα τους και είναι σίγουρο ότι ο ορισμός τους είναι απόλυτα κατανοητός.

6. Αναλύστε τους Βασικούς Δείκτες Απόδοσης (KPI's), για να βγάλετε συμπεράσματα και πληροφόρηση. Να είναι κατανοητό, το πώς συνδέονται τα δεδομένα με τα εσωτερικά και τα εξωτερικά σημεία αναφοράς και πως αυτά εξελίσσονται στην πορεία του χρόνου. Η συνδυαστική ανάλυση περισσοτέρων του ενός δεικτών ταυτόχρονα, οδηγεί σε καλύτερη πληροφόρηση.

7.  Βεβαιωθείτε ότι η χρήση των (KPI's) οδηγεί σε διοικητική δράση. Είναι ενδιαφέρον οταν η διοικητική δράση συνδέεται με την ανάλυση των δεικτών αφού η παρακολούθηση των δεικτών χωρίς σχεδιασμένη αντίστοιχη δράση είναι χάζεμα και πιθανή διάγνωση χωρίς θεραπεία.

8.  Χρειάζεται τακτική ανασκόπηση των Δεικτών Απόδοσης για συνεχή εφαρμογή. Οι Δείκτες, πιθανότατα χάνουν την αξία τους, όταν αλλάζουν οι Εταιρικές Στρατηγικές και οι Προτεραιότητες και οι KPI's δεν επικαιροποιούνται αντίστοιχα.

9.  Χρειάζονται Δείκτες καθοδήγησης και υποστήριξης. Οι δείκτες καθοδήγησης επιτρέπουν στην διοίκηση να δρα την κατάλληλη στιγμή.

10.  Και μην ξεχνάτε, πάντα τα μάτια στο δρόμο. Οι ΒΔΑ είναι σαν τα όργανα του αυτοκινήτου. Μας προσφέρουν ζωτικής σημασίας πληροφόρηση για την συνέχεια του ταξιδιού, αλλά δεν μπορούμε να οδηγήσουμε κοιτάζοντας μόνο τα όργανα.  

 Μην διοικείτε παρακολουθώντας μόνο τους δείκτες αλλά και ποτέ χωρίς αυτούς.

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2020 16:45