Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2021
Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2017 00:13
Σκοπός του σεμιναρίου: Η απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων μέσω διαδραστικών εκπαιδευτικών πρακτικών που συμβάλλουν στην αποτελεσματική διαμόρφωση και διαχείριση της εμπορικής στρατηγικής και οργάνωσης, για την μεγιστοποίηση της απόδοσης του Τμήματος Πωλήσεων. Τα συστατικά: 1.    Εμπορική…
Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2017 00:10
"Πώληση είναι το επάγγελμα του να δίνεις, όχι να παίρνεις"Σκοπός του σεμιναρίου: Η απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων μέσω διαδραστικών εκπαιδευτικών πρακτικών που συμβάλλουν στην αποτελεσματική διαχείριση της επιχείρησης Λιανικής για την μεγιστοποίηση της απόδοσης. Τα συστατικά:…
Δευτέρα, 09 Ιανουαρίου 2017 23:49
Σκοπός του σεμιναρίου:Η απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων μέσω διαδραστικών εκπαιδευτικών πρακτικών που συμβάλλουν στην αποτελεσματική διαχείριση της επιχείρησης Φαρμακείο για την μεγιστοποίηση της απόδοσης.Τα συστατικά:1.    Προσαρμογή. Συνάντηση αποτύπωσης επιχείρησης για την εξειδίκευση του περιεχομένου του workshop Συνάντηση…
Τρίτη, 04 Φεβρουαρίου 2014 12:12
Η Planwork Ltd. είναι εταιρία παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Στρατηγικής κσι Ανάπτυξης  Επιχειρήσεων.H Planwork Ιδρύθηκε το 2003  με αποστολή την καθοδήγηση των οργανισμών στην Επιχειρησιακή Υπεροχή, προσαρμόζοντας τις απαιτήσεις της Εταιρικής Στρατηγικής σε Καθημερινές Δράσεις, χρησιμοποιώντας μεθοδολογίες …
Κατηγορία Η Εταιρεία
Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2014 14:22
Η προσέγγισή μας1.    Προσαρμογή  της βέλτιστης θεωρητικής προσέγγισης στην εμπορική ιδιοσυγκρασία της κάθε επιχείρησης. Ξεκινώντας από την αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης, διαμορφώνουμε ένα πλαίσιο δράσης για την αποσαφήνιση των εμπορικών διαδικασιών, έτσι ώστε να υπάρχει πάντα διαθέσιμη…
Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2014 18:50
"Μία διαρκής και συστηματική διαδικασία όπου η ανώτερη διοίκηση παίρνει αποφάσεις για το μέλλον της εταιρείας, δημιουργεί τις απαραίτητες διαδικασίες και λειτουργίες για να επιτύχει αυτό το μέλλον και καθορίζει το πως θα μετρηθεί η επιτυχία."…
Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2014 00:00
Η ύπαρξη συγκριτικού πλεονεκτήματος, σε μια επιχειρηματική δράση, είναι γνωστό ότι συχνά δεν είναι αρκετό για την επιτυχημένη ανάπτυξη. Η διάρκεια και η επαναληψιμότητα ενός επιτυχημένου εγχειρήματος απαιτεί όραμα, μοναδική ταυτότητα, ξεκάθαρη στρατηγική, διαμόρφωση ενιαίας εταιρικής…
Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2014 00:00
Προσαρμογή της βέλτιστης θεωρητικής προσέγγισης στην εμπορική ιδιοσυγκρασία της κάθε επιχείρησης. Ξεκινώντας από την αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης, διαμορφώνουμε ένα πλαίσιο δράσης για την αποσαφήνιση των εμπορικών διαδικασιών, έτσι ώστε να υπάρχει πάντα διαθέσιμη η οπτικοποίηση…
Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2013 12:27
Η παρακάτω ιεραρχία άυλης επιχειρηματικής αξίας (intellectual capital model tree) είναι ένας μοναδικός οδηγός (business value map), ο οποίος εξηγεί γιατί πιστεύουμε και δουλεύουμε για την διαρκή βελτίωση των Επιχειρησιακών Διαδικασιών (Continuous business processes improvement) ως…
Κατηγορία Προσέγγιση