Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2018

Προσέγγιση

Η παρακάτω ιεραρχία άυλης επιχειρηματικής αξίας (intellectual capital model tree) είναι ένας μοναδικός οδηγός (business value map), ο οποίος εξηγεί γιατί πιστεύουμε και δουλεύουμε για την διαρκή βελτίωση των Επιχειρησιακών Διαδικασιών (Continuous business processes improvement) ως πρώτης προτεραιότητας έργο για κάθε οργάνωση.

corporate value tree

Κάθε οργανισμός έχει την μοναδικότητά του η οποία στηρίζεται σε δύο θεμελιώδεις δομές:

Διαδικασίες (Processes) & Καινοτομία (Innovation)

Με την καινοτομία δημιουργείται το συγκριτικό πλεονέκτημα για τα προιόντα η τις υπηρεσίες της εταιρίας και με τις μοναδικές της Επιχειρησιακές Διαδικασίες αυτό το πλεονέκτημα συντηρείται και παράγει ανάπτυξη και κερδοφορία.

Ενα καλοσχεδιασμένο Μοντέλο Επιχειρησιακών Διαδικασιών (Business Processes Model) είναι οτι προτείνουμε στους πελάτες μας.

Αρχικά συνεργαζόμενοι με τα στελέχη του οργανισμού  ξεκαθαρίζουμε την ταυτότητα και τον ρόλο των Βαικών Επιχειρησιακών Διαδικασιών και στην συνέχεια διαμορφώνουμε τα διαγράμματα ροής, με τα αναλυτικά βήματα των Επιχειρησιακών,Διοικητικών και Υποστηρικτικών Διαδικασιών διαμορφώνοντας έτσι το  As-Is Μοντέλο.

Μέσω της οπτικοποίησης είναι εύκολο να προσδιοριστούν οι περιοχές βελτίωσης και αξιοποιώντας τις άριστες πρακτικές θα σχεδιάσουμε το To-Be Μοντέλο και τον δρόμο μέσω του οποίου θα οδηγηθούμε εκεί.

Στην κατεύθυνση αυτή χρησιμοποιούμε συνεντεύξεις, συναντήσεις αξιολόγησης διαδικασιών και διατμηματικές συναντήσεις εργασίας.Ενα εξέχον σχέδιο στηριζόμενο στις μεθοδολογίες της διοίκησης έργων και διοίκησης αλλαγών υποστηρίζει το master plan της αλλαγης στον οργανισμό.

Τα στελέχη του οργανισμού εκπαιδεύονται, κατα την διάρκεια του έργου, σε μια νέα αντίληψη για την οργάνωση  και λειτουργία των επιχειρήσεων, η οποία θα οδηγήσει στα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα εφαρμογής της Στρατηγικής, στην Καθημερινή Λειτουργία.

Μέθοδοι

 • Διαχείριση Διαδικασιών
  • Αποτύπωση, ανασχεδιασμός, Αυτοματοποίηση & Βελτιστοποίηση Διαδικασιών
  • Διαδραστικό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο
 • Διαχείριση Έργου
  • Υλοποίηση Εργαλείων & on the job εκπαίδευση
  • Διαδραστικό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο
 • Balanced Scorecard
  • Σχεδιασμός & Ανάπτυξη