Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2018

Εκπαίδευση Στελεχών

Ίσως η μοναδική επένδυση χωρίς ρίσκο. Το πρόβλημα δεν ήταν ποτέ τι θα γίνει αν τους εκπαιδεύσουμε και φύγουν το πρόβλημα ήταν πάντα αν δεν τους εκπαιδεύσουμε και μείνουν. Επενδύστε…

  • 1