Πέμπτη, 26 Αυγούστου 2021 10:12
Διοίκηση Αλλαγών στις Επιχειρήσεις Ορισμός Η Διοίκηση Αλλαγών στις Επιχειρήσεις περιλαμβάνει, όλες τις δράσεις οι οποίες σκοπεύουν να υποστηρίξουν την επιχείρηση, ώστε με επιτυχία να ενσωματώσει και να προσαρμοστεί στις απαραίτητες αλλαγές. Οι ανάγκες προσαρμογής είναι…
Κατηγορία Θέματα-Απόψεις
Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2015 15:52
Βασικές Δράσεις Ηγετικές Ιδιότητες             Ακριβής αυτό-εικόνα. Επίδειξη μιας συνειδητοποίησης των δυνάμεών μας και των αναπτυξιακών αναγκών, καθώς επίσης και του αντίκτυπου της συμπεριφοράς μας σε άλλους        …
Κατηγορία Θέματα-Απόψεις
Πέμπτη, 02 Ιουλίου 2020 10:44
Manager δε γεννιέσαι.  Γίνεσαι:   Δεκάλογος   1. Δούλευε τις επικοινωνιακές σου δυνατότητες κάθε μέρα   Έλλειψη επικοινωνίας ( 40% των έργων δεν πετυχαίνουν τους στόχους τους και  50% από αυτές τις αποτυχίες οφείλονται σε μη αποτελεσματική…
Κατηγορία Θέματα-Απόψεις
Τετάρτη, 04 Δεκεμβρίου 2013 01:00
Δημιουργούμε για εσάς το Αναλυτικό Εγχειρίδιο Οργάνωσης & Λειτουργίας της Επιχείρησης. ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Με την Δυνατότητα : Οπτικοποίησης(Workflows) & καταγραφής της επιχείρησιακής λειτουργίας Συμφωνημένων Αρμοδιοτήτων κάθε θέσης (μέσω αναλυτικών περιγραφών) Απόλυτης…
Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2013 14:15
Είναι μία μεθοδολογία καθορισμού, αποτίμησης, υλοποίησης και συνεχούς αναπροσδιορισμού της επιχειρησιακής στρατηγικής. Ένα σύνολο από μεθόδους, δομές και διαδικασίες που βοηθούν τους οργανισμούς να διαμορφώσουν την στρατηγική τους, ενδυναμώνοντας τους εργαζόμενους ώστε να συνεισφέρουν θετικά στους…
Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2013 14:14
Η διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό βασίζεται στις μοναδικές επιχειρησιακές διαδικασίες. Οι Επιχειρησιακές διαδικασίες αποτελούν στρατηγικό και κρίσιμο πλεονέκτημα καθώς και πνευματική ιδιοκτησία. Επομένως πρέπει να διαχειρίζονται κατάλληλα. Διαχείριση σημαίνει ότι οι επιχειρησιακές διαδικασίες πρέπει να αναγνωρίζονται,…
Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2013 13:57
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ.  Ο ανθρώπινος παράγοντας ως πρωταρχική βιώσιμη πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στον οικονομικά μεταβαλλόμενο κόσμο των επιχειρήσεων διαδραματίζει/αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στην αποτελεσματική ανταπόκριση της επιχείρησης στις απαιτήσεις των προκλήσεων του περιβάλλοντός της καθώς και στην επίτευξη…
Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2013 13:56
Τι είναι το PDA.  Το PDA είναι ένα ισχυρό εργαλείο το οποίο, μέσω μιας απλής, ακριβούς, επιστημονικής μεθόδου, σου επιτρέπει να ανακαλύψεις και να αναλύσεις το προφίλ συμπεριφοράς των ατόμων. Σου επιτρέπει επίσης να εκτιμήσεις τις…
Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2013 13:54
Διαχείριση Έργου:  Η τέχνη και επιστήμη της μετατροπής του Οράματος σε Πραγματικότητα. Η προσέγγιση μας σχετικά με την ιδιότητα σχεδιασμού και οργάνωσης αφορά στη σύζευξη της θεωρίας της διαχείρισης έργου, σύμφωνα με το PMBOK®-PMI (διαδικασία -…
Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2014 00:00
Προσαρμογή  της βέλτιστης θεωρητικής προσέγγισης στην εμπορική ιδιοσυγκρασία της κάθε επιχείρησης. Ξεκινώντας από την αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης, διαμορφώνουμε ένα πλαίσιο δράσης για την αποσαφήνιση των εμπορικών διαδικασιών, έτσι ώστε να υπάρχει πάντα διαθέσιμη η οπτικοποίηση…