Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2018

Εμπορική Οργάνωση και Διοίκηση Τμήματος Πωλήσεων

Σκοπός του σεμιναρίου:

Η απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων μέσω διαδραστικών εκπαιδευτικών πρακτικών που συμβάλλουν στην αποτελεσματική διαμόρφωση και διαχείριση της εμπορικής στρατηγικής και οργάνωσης, για την μεγιστοποίηση της απόδοσης του Τμήματος Πωλήσεων.

Τα συστατικά:

1.    Εμπορική Οργάνωση.

 • Δομή.
 • Εμπορική Στρατηγική.
 • Marketing Plan.
 • CRM.
 • Merchandising.

2.    Εμπορική Διαχείριση.

 • Εμπορική Πολιτική.
 • Τιμολογιακή Πολιτική.

3.    Οργάνωση & Διοίκηση Πωλήσεων.

 • Ρόλοι.
 • Ικανότητες.
 • Διαπραγμάτευση.
 • Παρουσίαση.

Οι συμμετέχοντες :
Στελέχη του τμήματος πωλήσεων.

Στο τέλος του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοήσουν πώς η οργάνωση των πωλήσεων είναι τόσο σημαντική όσο και το προιόν που πουλάνε.
 • Αντιληφθούν με ποιους τρόπους η συνολικά παρεχόμενη εξυπηρέτηση μπορεί να υπερβεί τις προσδοκίες του πελάτη.
 • Συμμετέχουν στην ομάδα πωλήσεων για στόχους και αποτελέσματα.
 • Υλοποιήσουν το ρόλο τους σωστά αντιλαμβανόμενοι την σημαντικότητα και τις απαιτήσεις.
 • Επιδείξουν την απαραίτητη διοικητική ικανότητα χτίζοντας μια απόλυτα δεμένη και αποτελεσματική ομάδα εργαζομένων.


Για την υλοποίηση του προγράμματος θα προηγηθεί ανάλυση αναγκών & προσαρμογή στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της επιχείρησης.

Διάρκεια: 16 ώρες