Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2013 13:57
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ.  Ο ανθρώπινος παράγοντας ως πρωταρχική βιώσιμη πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στον οικονομικά μεταβαλλόμενο κόσμο των επιχειρήσεων διαδραματίζει/αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στην αποτελεσματική ανταπόκριση της επιχείρησης στις απαιτήσεις των προκλήσεων του περιβάλλοντός της καθώς και στην επίτευξη…
Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2013 13:56
Τι είναι το PDA.  Το PDA είναι ένα ισχυρό εργαλείο το οποίο, μέσω μιας απλής, ακριβούς, επιστημονικής μεθόδου, σου επιτρέπει να ανακαλύψεις και να αναλύσεις το προφίλ συμπεριφοράς των ατόμων. Σου επιτρέπει επίσης να εκτιμήσεις τις…
Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2013 12:27
Η παρακάτω ιεραρχία άυλης επιχειρηματικής αξίας (intellectual capital model tree) είναι ένας μοναδικός οδηγός (business value map), ο οποίος εξηγεί γιατί πιστεύουμε και δουλεύουμε για την διαρκή βελτίωση των Επιχειρησιακών Διαδικασιών (Continuous business processes improvement) ως…
Κατηγορία Προσέγγιση