Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2021
Τρίτη, 04 Φεβρουαρίου 2014 12:12
Η Planwork Ltd. είναι εταιρία παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Στρατηγικής κσι Ανάπτυξης  Επιχειρήσεων.H Planwork Ιδρύθηκε το 2003  με αποστολή την καθοδήγηση των οργανισμών στην Επιχειρησιακή Υπεροχή, προσαρμόζοντας τις απαιτήσεις της Εταιρικής Στρατηγικής σε Καθημερινές Δράσεις, χρησιμοποιώντας μεθοδολογίες …
Κατηγορία Η Εταιρεία
Τετάρτη, 04 Δεκεμβρίου 2013 01:00
Δημιουργούμε για εσάς το Αναλυτικό Εγχειρίδιο Οργάνωσης & Λειτουργίας της Επιχείρησης. ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Με την Δυνατότητα : Οπτικοποίησης(Workflows) & καταγραφής της επιχείρησιακής λειτουργίας Συμφωνημένων Αρμοδιοτήτων κάθε θέσης (μέσω αναλυτικών περιγραφών) Απόλυτης…
Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2013 14:15
Είναι μία μεθοδολογία καθορισμού, αποτίμησης, υλοποίησης και συνεχούς αναπροσδιορισμού της επιχειρησιακής στρατηγικής. Ένα σύνολο από μεθόδους, δομές και διαδικασίες που βοηθούν τους οργανισμούς να διαμορφώσουν την στρατηγική τους, ενδυναμώνοντας τους εργαζόμενους ώστε να συνεισφέρουν θετικά στους…
Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2013 14:14
Η διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό βασίζεται στις μοναδικές επιχειρησιακές διαδικασίες. Οι Επιχειρησιακές διαδικασίες αποτελούν στρατηγικό και κρίσιμο πλεονέκτημα καθώς και πνευματική ιδιοκτησία. Επομένως πρέπει να διαχειρίζονται κατάλληλα. Διαχείριση σημαίνει ότι οι επιχειρησιακές διαδικασίες πρέπει να αναγνωρίζονται,…
Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2013 13:55
Η προσέγγιση μας βασίζεται στη σύνδεση της θεωρίας διαχείρισης διαδικασιών (Process management) με την πρακτική εφαρμογή. Σκοπός αυτού του workshop είναι η ανάπτυξη της γνώσης και της ικανότητας διαχείρισης διαδικασιών τόσο της διοικητικής ομάδας όσο και…
Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2013 12:27
Η παρακάτω ιεραρχία άυλης επιχειρηματικής αξίας (intellectual capital model tree) είναι ένας μοναδικός οδηγός (business value map), ο οποίος εξηγεί γιατί πιστεύουμε και δουλεύουμε για την διαρκή βελτίωση των Επιχειρησιακών Διαδικασιών (Continuous business processes improvement) ως…
Κατηγορία Προσέγγιση