Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2018

Εμπορική Οργάνωση και Διοίκηση Φαρμακείου

Σκοπός του σεμιναρίου:

Η απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων μέσω διαδραστικών εκπαιδευτικών πρακτικών που συμβάλλουν στην αποτελεσματική διαχείριση της επιχείρησης Φαρμακείο για την μεγιστοποίηση της απόδοσης.

Τα συστατικά:

1.    Προσαρμογή.

 • Συνάντηση αποτύπωσης επιχείρησης για την εξειδίκευση του περιεχομένου του workshop
 • Συνάντηση με το Προσωπικό (swot workshop) (Διάρκεια: 3 ώρες)
 • Συλλογή και Ανάλυση Εμπορικών και Οικονομικών Στοιχείων 

2.    Εμπορικός Σχεδιασμός & Διοίκηση Επιχείρησης.

 • Στρατηγική Διαχείριση Κατηγοριών Προϊόντων & Αγορών.
 • Διαχείριση Προσωπικού.
 • Διαδικασίες Διοίκησης και Λειτουργίας.

Οι συμμετέχοντες :
Φαρμακοποιοί, Υπεύθυνοι καταστημάτων .

Στο τέλος του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να::

 • Κατανοήσουν πώς οι επιχειρήσεις διαμορφώνουν και διατηρούν το συγκριτικό τους πλεονέκτημα.
 • Αντιληφθούν με ποιους τρόπους η παρεχόμενη εξυπηρέτηση μπορεί να υπερβεί τις προσδοκίες του πελάτη
 • Διαμορφώσουν το άριστο προιοντικό μίγμα για το κατάστημα. 
 • Διερευνήσουν τις πραγματικές ανάγκες του πελάτη προσδίδοντας προστιθέμενη αξία στο χτίσιμο προσωποποιημένης εξυπηρέτησης
 • Επιδείξουν την απαραίτητη διοικητική ικανότητα χτίζοντας μια απόλυτα δεμένη και αποτελεσματική ομάδα εργαζομένων


Για την υλοποίηση του προγράμματος θα προηγηθεί ανάλυση αναγκών & προσαρμογή στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της επιχείρησης.

Διάρκεια:
12 ώρες