Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2018

Εργαστήριο Διοίκησης Έργων

Διαχείριση Έργου:  Η τέχνη και επιστήμη της μετατροπής του Οράματος σε Πραγματικότητα.

Η προσέγγιση μας σχετικά με την ιδιότητα σχεδιασμού και οργάνωσης αφορά στη σύζευξη της θεωρίας της διαχείρισης έργου, σύμφωνα με το PMBOK®-PMI (διαδικασία - μεθοδολογία), με την υλοποίηση.

Ο σκοπός αυτού του 2ήμερου workshop είναι να βελτιώσει την ικανότητα διαχείρισης έργων για τους managers και τα μέλη των ομάδων έργου, με σκοπό την επίτευξη κουλτούρας ομαδικής λειτουργίας και διατμηματικής συνεργασίας στο σύνολο του οργανισμού.

Οφέλη:

  • Βελτίωση των στελεχών στην μεθοδολογία της Διαχείρισης Έργου.
  • Πρακτική Άσκηση στον Σχεδιασμό Έργου.
  • Εύκολη προσαρμογή σε μία νέα αντίληψη του management βασισμένη σε μια άριστη διατμηματική επικοινωνία.
  • Ιεράρχηση των σκοπών και των επιχειρησιακών στόχων.
  • Αποσαφήνιση των ρόλων και δέσμευση για υλοποίηση.

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Εργαστήριο Βελτίωσης Διαδικασιών »