Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2018

Εργαστήριο Ανάπτυξης Πωλητών Λιανικής

Η Συστηματική διαχείριση και ανάπτυξη της λιανικής, στηρίζεται σε τρείς άξονες  Επιχείρηση - Προσωπικό - Πελάτες. Η εκπαίδευση και ανάπτυξη του προσωπικού, καθορίζει το επίπεδο εξυπηρέτησης, κατά συνέπεια διαμορφώνει σε μεγάλο βαθμό το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της επιχείρησης. Η εμπειρία εξυπηρέτησης χτίζει την απαραίτητη πιστότητα του πελάτη στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Ένα διαδραστικό εκπαιδευτικό εργαστήριο, με ασκήσεις και σενάρια ρόλων, το οποίο μπορεί να δώσει στους συμμετέχοντες επαγγελματικές προδιαγραφές και άμεσα αποτελέσματα στις πωλήσεις.

Η Διαδικασία υλοποίησης αναλύεται σε τέσσερις φάσεις:

 1. Εντοπισμός και ανάλυση εκπαιδευτικών αναγκών
 2. Προσαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος στις ανάγκες των εκπαιδευομένων και στο τύπο μάθησης τους
 3. Υποστήριξη και ενθάρρυνση από προϊσταμένους και ανώτερα στελέχη για την εφαρμογή του προγράμματος στην εργασία
 4. Αξιολόγηση και επαναξιολόγηση της απόδοσης και της μεταφοράς των νέων δεξιοτήτων στην εργασία

Η βασική θεωρητική θεματολογία συνοδευόμενη από αντίστοιχες ασκήσεις και σενάρια ρόλων πωλητή πελάτη ακολουθεί την παρακάτω δομή:

 1. ΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ
 2. Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ MARKETING
 3. MERCHANDISING
 4. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
 5. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
 6. ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ
 7. Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
 8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ
 9. ΕΝΑΡΜΟΝΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ
 10. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ
 11. ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΠΙΣΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ