Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2018

Καταλληλότητα Στελεχών

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ. 
Ο ανθρώπινος παράγοντας ως πρωταρχική βιώσιμη πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στον οικονομικά μεταβαλλόμενο κόσμο των επιχειρήσεων διαδραματίζει/αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στην αποτελεσματική ανταπόκριση της επιχείρησης στις απαιτήσεις των προκλήσεων του περιβάλλοντός της καθώς και στην επίτευξη των στόχων της. Επομένως, η επιτυχής στελέχωση της επιχείρησης με τους κατάλληλους ανθρώπους έχει αποφασιστική σημασία και άμεση επίδραση στην ανάπτυξη της επιχείρησης.

Στα πλαίσια του ανασχεδιασμού και της αναδιοργάνωσης των επιχειρήσεων θεωρούμε οτι η χρήση του PDA  (Personal Development Analysis), ενός ολοκληρωμένου επιστημονικά ψυχομετρικού εργαλείου Αναγνώρισης Επαγγελματικού Προφίλ Συμπεριφοράς με αποδεδειγμένη αξιοπιστία 84%, θα προσφέρει προστιθέμενη αξία στην επιχειρηματική κοινότητα. Το PDA μπορεί να αναλύσει το προφίλ συμπεριφοράς των υποψηφίων ή των ήδη εργαζομένων, να εντοπίσει τις συμπεριφορικές απαιτήσεις μιας θέσης και να αναδείξει τη συμβατότητα του ατόμου με τη θέση εργασίας.

Καταλληλότητα  Θέσης - Στελέχους
Η τοποθέτηση των κατάλληλων ανθρώπων στις κατάλληλες θέσεις είναι μια διαδικασία ζωτικής σημασίας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της πραγματικής επιτυχίας πάνω στην εργασία ενός υποψηφίου ή εργαζομένου.
Το ταίριασμα της θέσης με το προφίλ του υποψηφίου αναφέρεται στο πόσο καλά οι γνωστικές ικανότητες, τα ενδιαφέροντα και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του ταιριάζουν με εκείνα που απαιτούνται για την επιτυχία σε μια συγκεκριμένη εργασία. Η επίτευξη της συμβατότητας προϋποθέτει το σαφή προσδιορισμό του προφίλ του «ιδανικού ατόμου».
Σύμφωνα με τον Dr. Pierre Mornell (1998), «αν κάνετε κάποιο λάθος στην πρόσληψη, και αναγνωρίσετε και διορθώσετε το λάθος μέσα σε έξι μήνες, το κόστος της αντικατάστασης του εργαζομένου είναι δυόμισι φορές ο ετήσιος μισθός του ατόμου». Με άλλα λόγια, ο λάθος άνθρωπος που αμoίβεται με 50,000€ θα στοιχίσει στην επιχείρηση 125,000€.
Το PDA σας επιτρέπει να αξιολογήσετε τις απαιτήσεις μιας θέσης σε συμπεριφορές και ιδιότητες έτσι ώστε να επιλέξετε και να αναπτύξετε τους σωστούς ανθρώπους στις σωστές θέσεις.
Ιδιότητες: είναι οι συμπεριφορές που επιδεικνύουν τα άτομα όταν αναλαμβάνουν αποτελεσματικά τα καθήκοντα σχετικά με την εργασία τους, μέσα σε ένα δεδομένο οργανωτικό πλαίσιο (Whiddett & Hollyforde, 2005).

Συνεπώς, η συμβατότητα της θέσης με τον προφίλ του εργαζομένου συμβάλλει καίρια στην επίτευξη τόσο της πλήρους αξιοποίησης των δυνατοτήτων των εργαζομένων όσο και της ενίσχυσης της οργανωτικής απόδοσης.

Ορισμένες Ιδιότητες:

 • Αυτοπεποίθηση
 • Αυτοέλεγχος
 • Επιδίωξη για Πληροφόρηση
 • Ικανότητες Διοίκησης
 • Επικοινωνία
 • Ανάπτυξη Ανθρώπων
 • Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Ευελιξία
 • Λειτουργικές δεξιότητες
 • Επιρροή
 • Πρωτοβουλία
 • Καινοτομία
 • Ηγεσία
 • Προσανατολισμός στα Αποτελέσματα
 • Προσανατολισμός στον πελάτη
 • Προσανατολισμός στην αγορά
 • Στρατηγική σκέψη
 • Σχεδιασμός
 • Επίλυση προβλημάτων
 • Διαπροσωπική Ευαισθησία
 • Πολιτική Ευαισθησία
 • Ομαδικότητα και Συνεργασία
 • Γενική εικόνα της επιχείρησης
 • Κλίση για την ποιότητα των προϊόντων και των έργων

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « PDA test