Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2021
Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2017 00:13
Σκοπός του σεμιναρίου: Η απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων μέσω διαδραστικών εκπαιδευτικών πρακτικών που συμβάλλουν στην αποτελεσματική διαμόρφωση και διαχείριση της εμπορικής στρατηγικής και οργάνωσης, για την μεγιστοποίηση της απόδοσης του Τμήματος Πωλήσεων. Τα συστατικά: 1.    Εμπορική…
Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2017 00:10
"Πώληση είναι το επάγγελμα του να δίνεις, όχι να παίρνεις"Σκοπός του σεμιναρίου: Η απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων μέσω διαδραστικών εκπαιδευτικών πρακτικών που συμβάλλουν στην αποτελεσματική διαχείριση της επιχείρησης Λιανικής για την μεγιστοποίηση της απόδοσης. Τα συστατικά:…
Δευτέρα, 09 Ιανουαρίου 2017 23:49
Σκοπός του σεμιναρίου:Η απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων μέσω διαδραστικών εκπαιδευτικών πρακτικών που συμβάλλουν στην αποτελεσματική διαχείριση της επιχείρησης Φαρμακείο για την μεγιστοποίηση της απόδοσης.Τα συστατικά:1.    Προσαρμογή. Συνάντηση αποτύπωσης επιχείρησης για την εξειδίκευση του περιεχομένου του workshop Συνάντηση…
Τρίτη, 04 Φεβρουαρίου 2014 12:12
Η Planwork Ltd. είναι εταιρία παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Στρατηγικής κσι Ανάπτυξης  Επιχειρήσεων.H Planwork Ιδρύθηκε το 2003  με αποστολή την καθοδήγηση των οργανισμών στην Επιχειρησιακή Υπεροχή, προσαρμόζοντας τις απαιτήσεις της Εταιρικής Στρατηγικής σε Καθημερινές Δράσεις, χρησιμοποιώντας μεθοδολογίες …
Κατηγορία Η Εταιρεία
Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2014 14:22
Η προσέγγισή μας1.    Προσαρμογή  της βέλτιστης θεωρητικής προσέγγισης στην εμπορική ιδιοσυγκρασία της κάθε επιχείρησης. Ξεκινώντας από την αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης, διαμορφώνουμε ένα πλαίσιο δράσης για την αποσαφήνιση των εμπορικών διαδικασιών, έτσι ώστε να υπάρχει πάντα διαθέσιμη…
Τετάρτη, 04 Δεκεμβρίου 2013 01:14
Η θεωρία της Διαχείρισης Έργων, παρέχει ένα μοναδικό πλαίσιο για την οργάνωση, τον προγραμματισμό και τον έλεγχο των έργων στην επιχείρηση προκειμένου να: εξασφαλίσει την έγκαιρη και οικονομικά αποδοτική παραγωγή όλων των τελικών προϊόντων, διατηρήσει τα…
Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2013 14:14
Η διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό βασίζεται στις μοναδικές επιχειρησιακές διαδικασίες. Οι Επιχειρησιακές διαδικασίες αποτελούν στρατηγικό και κρίσιμο πλεονέκτημα καθώς και πνευματική ιδιοκτησία. Επομένως πρέπει να διαχειρίζονται κατάλληλα. Διαχείριση σημαίνει ότι οι επιχειρησιακές διαδικασίες πρέπει να αναγνωρίζονται,…
Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2013 13:56
Η Συστηματική διαχείριση και ανάπτυξη της λιανικής, στηρίζεται σε τρείς άξονες  Επιχείρηση - Προσωπικό - Πελάτες. Η εκπαίδευση και ανάπτυξη του προσωπικού, καθορίζει το επίπεδο εξυπηρέτησης, κατά συνέπεια διαμορφώνει σε μεγάλο βαθμό το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της…
Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2013 13:55
Η προσέγγιση μας βασίζεται στη σύνδεση της θεωρίας διαχείρισης διαδικασιών (Process management) με την πρακτική εφαρμογή. Σκοπός αυτού του workshop είναι η ανάπτυξη της γνώσης και της ικανότητας διαχείρισης διαδικασιών τόσο της διοικητικής ομάδας όσο και…
Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2013 13:54
Διαχείριση Έργου:  Η τέχνη και επιστήμη της μετατροπής του Οράματος σε Πραγματικότητα. Η προσέγγιση μας σχετικά με την ιδιότητα σχεδιασμού και οργάνωσης αφορά στη σύζευξη της θεωρίας της διαχείρισης έργου, σύμφωνα με το PMBOK®-PMI (διαδικασία -…