Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2018

Επιχειρησιακή Οργάνωση

Ο κάθε οργανισμός για να πετύχει τους στόχους του χρειάζεται σαφή οργανωτική δομή με ξεκάθαρους ρόλους, καταγεγραμμένες και διαρκώς βελτιούμενες διαδικασίες, κουλτούρα διοίκησης Έργων και μέτρηση της απόδοσης...

  • 1