Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2018

Διοίκηση Έργων

Η θεωρία της Διαχείρισης Έργων, παρέχει ένα μοναδικό πλαίσιο για την οργάνωση, τον προγραμματισμό και τον έλεγχο των έργων στην επιχείρηση προκειμένου να:

  • εξασφαλίσει την έγκαιρη και οικονομικά αποδοτική παραγωγή όλων των τελικών προϊόντων,
  • διατηρήσει τα αποδεκτά πρότυπα της ποιότητας,
  • επιτύχει για την επιχείρηση το όφελος για το οποίο έχει γίνει η επένδυση στο έργο,
  • για να υποστηρίξει και να αναπτύσσει την κουλτούρα της ομαδικής εργασίας στον οργανισμό.

Προσφέρουμε:

  • Προσαρμογή της πρότυπης διαδικασίας Διαχείρισης Έργων( PMI PMBOOK®) στις ειδικές σας ανάγκες, τις ιδιότητες και την κουλτούρα της επιχείρησης.
  • Παράλληλα με το μοναδικό μας εκπαιδευτικό Εργαστήριο  Διαχείρισης Έργων, μπορούμε να αναπτύξουμε και να τυποποιήσουμε τις κατάλληλες διαδικασίες διαχείρισης έργων στον οργανισμό δημιουργώντας το Εταιρικό Εγχειρίδιο Διαχείρισης Έργων.
  • Με αποτυπωμένες ροές εργασιών για κάθε φάση, τους ρόλους, τις διαδικασίες και τα εργαλεία, το εγχειρίδιο Διαχείρισης Έργων πρόκειται να είναι το μοναδικό εργαλείο - οδηγός για  αποτελέσματα και ποιότητα.

Ακόμη:

  • Αναλαμβάνουμε την υποστήριξη της ομάδας/ων εργασίας ή τον Σχεδιασμό & την Υλοποίηση προγράμματός σας.