Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2021
Τρίτη, 04 Φεβρουαρίου 2014 12:12
Η Planwork Ltd. είναι εταιρία παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Στρατηγικής κσι Ανάπτυξης  Επιχειρήσεων.H Planwork Ιδρύθηκε το 2003  με αποστολή την καθοδήγηση των οργανισμών στην Επιχειρησιακή Υπεροχή, προσαρμόζοντας τις απαιτήσεις της Εταιρικής Στρατηγικής σε Καθημερινές Δράσεις, χρησιμοποιώντας μεθοδολογίες …
Κατηγορία Η Εταιρεία
Τετάρτη, 04 Δεκεμβρίου 2013 01:14
Η θεωρία της Διαχείρισης Έργων, παρέχει ένα μοναδικό πλαίσιο για την οργάνωση, τον προγραμματισμό και τον έλεγχο των έργων στην επιχείρηση προκειμένου να: εξασφαλίσει την έγκαιρη και οικονομικά αποδοτική παραγωγή όλων των τελικών προϊόντων, διατηρήσει τα…
Τετάρτη, 04 Δεκεμβρίου 2013 01:00
Δημιουργούμε για εσάς το Αναλυτικό Εγχειρίδιο Οργάνωσης & Λειτουργίας της Επιχείρησης. ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Με την Δυνατότητα : Οπτικοποίησης(Workflows) & καταγραφής της επιχείρησιακής λειτουργίας Συμφωνημένων Αρμοδιοτήτων κάθε θέσης (μέσω αναλυτικών περιγραφών) Απόλυτης…
Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2013 13:57
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ.  Ο ανθρώπινος παράγοντας ως πρωταρχική βιώσιμη πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στον οικονομικά μεταβαλλόμενο κόσμο των επιχειρήσεων διαδραματίζει/αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στην αποτελεσματική ανταπόκριση της επιχείρησης στις απαιτήσεις των προκλήσεων του περιβάλλοντός της καθώς και στην επίτευξη…
Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2013 12:27
Η παρακάτω ιεραρχία άυλης επιχειρηματικής αξίας (intellectual capital model tree) είναι ένας μοναδικός οδηγός (business value map), ο οποίος εξηγεί γιατί πιστεύουμε και δουλεύουμε για την διαρκή βελτίωση των Επιχειρησιακών Διαδικασιών (Continuous business processes improvement) ως…
Κατηγορία Προσέγγιση