Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2018

Εμπορική Αναδιοργάνωση

Ο σχεδιασμός και η οργάνωση του Εμπορικού τμήματος, οι εμπορικές διαδικασίες, τα εργαλεία και οι πολιτικές, είναι η μηχανή της εταιρικής ανάπτυξης. Η Ευθύνη μεταφοράς της προστιθέμενης αξίας στην αγορά, με την επικοινωνία των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της εταιρίας στους πελάτες, είναι το θεμέλιο της επιβίωσης και της κερδοφορίας.

  • 1