Μελέτη Περίπτωσης

Project Sponsor
Industrial Company

Nutrition

Η ανάγκη

Η εταιρεία είχε εξαιρετική ποιότητα προϊόντος, καλά σχεδιασμένη παραγωγή, αλλά δεν μπορούσε να αυξήσει τις πωλήσεις πάνω από ένα μέτριο επίπεδο. Οριακά κερδοφόρα.

Η πρόκληση

Η απόδοση της σχετικά μεγάλης αξίας των επενδυμένων κεφαλαίων, η ιστορία της εταιρείας και η καλή προοπτική του κλάδου.

Το παραδοτέο

Ανανεώσαμε την επιχειρηματική στρατηγική και αναπτύξαμε ένα σχέδιο μάρκετινγκ για να επικεντρώσει τις εταιρικές δραστηριότητες στην ανάπτυξη. Ανανεώθηκε το τμήμα πωλήσεων (Δομή, Άνθρωποι, Διαδικασίες & Εργαλεία).

Έγινε αναδόμηση της εμπορικής στρατηγικής και της ικανότητας εταιρικού και προϊοντικού marketing.

Η ομάδα της αλλαγής συνεργάστηκε με το διοικητικό συμβούλιο για να καθορίσει προτεραιότητες μάρκετινγκ.

Αναπτύχθηκαν νέες διαδικασίες, διατηρώντας παράλληλα σε υψηλό επίπεδο την εξυπηρέτηση πελατών. Η σαφής οργανωτική δομή, και οι ενημερωμένοι ρόλοι αναβάθμισαν τις προσδοκίες και το κίνητρο των εργαζομένων.

Το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ανέπτυξε ένα νέο εγχειρίδιο διαδικασιών και ενσωμάτωσε το όραμα σε οποιαδήποτε δράση εντός του οργανισμού.

Προσέγγιση

Καταρρίπτοντας τα οργανωτικά εσωστρεφή σιλό των τμημάτων και φέρνοντας ανόμοια μέρη της επιχείρησης μαζί, καταφέραμε να επικεντρωθούμε και να αξιοποιήσουμε την εμπειρία. Η διαδικασία λήψης αποφάσεων βάσει δεδομένων, η καλά σχεδιασμένη αποτελεσματική εσωτερική επικοινωνία, η οριζόντια επιχειρησιακή προσέγγιση και η εμπιστοσύνη, μεταμόρφωσαν τον οργανισμό, 2 χρόνια από τότε που διαγνώσαμε την κατάσταση.

Αποτέλεσμα

Η εκτέλεση του σχεδίου μάρκετινγκ άρχισε να αποδίδει αμέσως. Η εταιρεία αύξησε τις πωλήσεις της πάνω από 20% το πρώτο εξάμηνο (YOY) και 40% στο τέλος του δεύτερου έτους. Οι προτάσεις μας για τη στρατηγική μάρκετινγκ θα αποτελέσουν τις στρατηγικές πρωτοβουλίες τους τα επόμενα χρόνια.

Η εταιρεία είχε εξαιρετική ποιότητα προϊόντος, καλά σχεδιασμένη παραγωγή, αλλά δεν μπορούσε να αυξήσει τις πωλήσεις πάνω από ένα μέτριο επίπεδο. Οριακά κερδοφόρα.
Μεθοδολογίες
Commercial Reengineering / Processes Improvement
Case studies

Services

Project Sponsor: Services Provider Company (Tech)

MARKA’s management/ ownership were unable to decide which initiatives to undertake and did not want to proceed until a cohesive approach was developed.

Services

Project Sponsor: A Successful Retailer

They wanted to franchise their business but the company’s drive to franchise was stalled without a roadmap on how to proceed.

Retail

Project Sponsor: Retail Stores Chain (Clothing)

Business was marginally profitable and only a slowdown in demand served as a wake-up call for the company.

Wholesale

Project Sponsor: Wholesale (Pharmaceutical)

Unprofitable Sales, Negative cash flow, Family owned business.

Industrial

Project Sponsor: Industrial Company (Food Industry)

Company had an excellent product quality well engineered production but was unable to grow sales above a modest level. Marginally profitable.