Υπηρεσίες

Εμπορικός Σχεδιασμός

 

    Εμπορικός Σχεδιασμός & Οργάνωση

 

Μπορούμε, να παρέμβουμε στην συνολική λειτουργία του Εμπορικού Τμήματος η με ιδιαίτερες εμφάσεις σε ορισμένα από τα παρακάτω θέματα, να αναδιοργανώσουμε τη δομή, τους ρόλους, τα εργαλεία η τις πολιτικές. Ακόμη για την εκπαίδευση η την υποστήριξη των ανθρώπων των πωλήσεων, έχουμε  κατάλληλες προτάσεις προτάσεις για όλες τις θέσεις και τα επίπεδα. 

Βασική προϋπόθεση για εμάς αποτελεί η προσαρμογή της βέλτιστης θεωρητικής προσέγγισης στην εμπορική ιδιοσυγκρασία της κάθε επιχείρησης. Ξεκινώντας από την αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης, διαμορφώνουμε ένα πλαίσιο δράσης για την αποσαφήνιση των εμπορικών διαδικασιών, έτσι ώστε να υπάρχει πάντα διαθέσιμη η οπτικοποίηση των ροών εργασίας σε κάθε φάση της δουλειάς. Με τον τρόπο αυτό είναι εύκολη η ιχνηλασιμότητα όλων των γκρίζων περιοχών στην εμπορική λειτουργία, σε όλα τα επίπεδα: Στρατηγικό, Λειτουργικό, Οργανωτικό.

Έτσι οι παρακάτω περιοχές προσφερόμενων υπηρεσιών & εργαλείων, αφενός μεν  ενοποιούνται με ομοιογένεια μέσα στο εταιρικό περιβάλλον και  αφετέρου είναι πάντα εύκολα προσβάσιμες για έλεγχο στην λειτουργικότητα και την αποδοτικότητά τους.

 

Εταιρική Εμπορική Στρατηγική 

 • Ανάλυση Περιβάλλοντος
 • Ανάπτυξη Βασικών Στρατηγικών Επιλογών
 • Ανάπτυξη Τακτικών Επιλογών & Πλάνων Δράσης

 

Ευθυγράμμιση Στόχων

 • Στρατηγικό Πλάνο Marketing
 • Πλάνα προιοντικών κατηγοριών
 • Πλάνα Εμπορικών Καναλιών

 

Διαμόρφωση Εμπορικής Πολιτικής

 • Ανά Εμπορικό Κανάλι
 • Ανά Κατηγορία Πελατών 

 

Διαμόρφωση Οργανωτικής Δομής Εμπορικού Τμήματος

 • Οργανόγραμμα & Ρόλοι ανά θέση
 • Προσδιορισμός Ιδιοτήτων & Ικανοτήτων ανά θέση
 • Σχεδιασμός Επαφών και δράσεων

 

Εφαρμογή Εμπορικού Σχεδιασμού

 • Ετήσιο Πλάνο Marketing
 • Ετήσιο Πλάνο Πωλήσεων
 • Πλάνα Πελατών
 • Εμπορικές Αναφορές

 

Για αυτές τις ενδεικτικές περιοχές παρέμβασης στο Εμπορικό Τμήμα και για περισσότερα σχετικά επικοινωνήστε μαζί μας.

 

Contact us:

salos@planwork.eu

www.planwork.eu

Μπορούμε, να παρέμβουμε στην συνολική λειτουργία του Εμπορικού Τμήματος η με ιδιαίτερες εμφάσεις σε ορισμένα από τα παρακάτω θέματα, να αναδιοργανώσουμε τους ρόλους τα εργαλεία η τις πολιτικές.

Χρειάζεστε αναλυτικό σχεδιασμό, άριστες επιχειρηματικές διαδικασίες και αξιόπιστες μετρήσεις