Η Προσέγγισή μας

 

 

Η Προσέγγισή μας

 

Θεωρούμε τις επιχειρήσεις ένα σύστημα αρχών + αξιών, το οποίο γνωρίζει πως  να αξιοποιεί  με τον πλέον ιδανικό τρόπο τους διαθέσιμους άυλους και υλικούς πόρους για την παραγωγή υπεραξίας, η οποία θα βελτιώνει την ζωή, άμεσα η έμμεσα, όλων των ανθρώπων.  

Η παρακάτω ιεραρχία άυλης επιχειρηματικής αξίας (intellectual capital model tree) είναι ένας μοναδικός οδηγός (business value map), ο οποίος εξηγεί γιατί πιστεύουμε και δουλεύουμε για την διαρκή βελτίωση των Επιχειρησιακών Διαδικασιών (Continuous business processes improvement) ως πρώτης προτεραιότητας έργο για κάθε οργάνωση.

Κάθε οργανισμός έχει την μοναδικότητά του η οποία στηρίζεται σε δύο θεμελιώδεις δομές:

Διαδικασίες & Καινοτομία

Με την καινοτομία δημιουργείται το συγκριτικό πλεονέκτημα για τα προϊόντα η τις υπηρεσίες της εταιρίας και με τις μοναδικές της Επιχειρησιακές Διαδικασίες αυτό το πλεονέκτημα συντηρείται και παράγει ανάπτυξη και κερδοφορία.

Ένα καλοσχεδιασμένο Μοντέλο Επιχειρησιακών Διαδικασιών (Business Processes Model) είναι ότι προτείνουμε στους πελάτες μας.

Αρχικά συνεργαζόμενοι με τα στελέχη του οργανισμού ξεκαθαρίζουμε την ταυτότητα και τον ρόλο των Βαικών Επιχειρησιακών Διαδικασιών και στην συνέχεια διαμορφώνουμε τα διαγράμματα ροής, με τα αναλυτικά βήματα των Επιχειρησιακών, Διοικητικών και Υποστηρικτικών Διαδικασιών διαμορφώνοντας έτσι το As-Is Μοντέλο.

Μέσω της οπτικοποίησης είναι εύκολο να προσδιοριστούν οι περιοχές βελτίωσης και αξιοποιώντας τις άριστες πρακτικές θα σχεδιάσουμε το To-Be Μοντέλο και τον δρόμο μέσω του οποίου θα οδηγηθούμε εκεί.

Στην κατεύθυνση αυτή χρησιμοποιούμε συνεντεύξεις, συναντήσεις αξιολόγησης διαδικασιών και διατμηματικές συναντήσεις εργασίας. Ένα εξέχον σχέδιο στηριζόμενο στις μεθοδολογίες της διοίκησης έργων και διοίκησης αλλαγών υποστηρίζει το master plan της αλλαγής στον οργανισμό.

Τα στελέχη του οργανισμού εκπαιδεύονται, κατά την διάρκεια του έργου, σε μια νέα αντίληψη για την οργάνωση και λειτουργία των επιχειρήσεων, η οποία θα οδηγήσει στα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα εφαρμογής της Στρατηγικής, στην Καθημερινή Λειτουργία.

Οι Μέθοδοι

  • Αποτύπωση, ανασχεδιασμός, Αυτοματοποίηση & Βελτιστοποίηση Διαδικασιών
  • Διαδραστικό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο
  • Συμβουλευτική Υποστήριξη
  • Υλοποίηση Διαδικασίας & Εργαλείων 
  • Διαδραστικό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο
  • Σχεδιασμός & Ανάπτυξη

Χρειάζεστε αναλυτικό σχεδιασμό, άριστες επιχειρηματικές διαδικασίες και αξιόπιστες μετρήσεις