Υπηρεσίες

Διοίκηση Έργων

 

Συμβουλευτική Υποστήριξη  Διοίκησης Έργων

 

Η θεωρία της Διαχείρισης Έργων (Project Management), παρέχει ένα μοναδικό πλαίσιο για την οργάνωση, τον προγραμματισμό και τον έλεγχο των έργων στην επιχείρηση προκειμένου να:

  • Εξασφαλίσει την έγκαιρη και οικονομικά αποδοτική παραγωγή όλων των τελικών προϊόντων,
  • Διατηρήσει τα αποδεκτά πρότυπα της ποιότητας,
  • Επιτύχει για την επιχείρηση το όφελος για το οποίο έχει γίνει η επένδυση στο έργο,
  • Για να υποστηρίξει και να αναπτύσσει την κουλτούρα της ομαδικής εργασίας στον οργανισμό.

Προσφέρουμε:

  • Προσαρμογή της πρότυπης διαδικασίας Διαχείρισης Έργων (PMI PMBOOK®) στις ειδικές σας ανάγκες, τις ιδιότητες και την κουλτούρα της επιχείρησης.
  • Παράλληλα με το μοναδικό μας εκπαιδευτικό Εργαστήριο  Διαχείρισης Έργων, μπορούμε να αναπτύξουμε και να τυποποιήσουμε τις κατάλληλες διαδικασίες διαχείρισης έργων στον οργανισμό δημιουργώντας το Εταιρικό Εγχειρίδιο Διαχείρισης Έργων.
  • Με αποτυπωμένες ροές εργασιών για κάθε φάση, τους ρόλους, τις διαδικασίες και τα εργαλεία, το εγχειρίδιο Διαχείρισης Έργων πρόκειται να είναι το μοναδικό εργαλείο – οδηγός για  αποτελέσματα και ποιότητα.

Ακόμη:

  • Αναλαμβάνουμε την εκπαίδευση και υποστήριξη της ομάδας/ων εργασίας ή τον Σχεδιασμό & την Υλοποίηση προγράμματός σας.

Για εμάς είναι δεδομένο:

Είτε ευέλικτο (agile) είτε αυστηρά προσχεδιασμένο (predictive) το κατάλληλο μοντέλο διοίκησης, πάντα απαραίτητος είναι ο σχεδιασμός. 

Επικοινωνήστε για κάθε συζήτηση σχετικά:

salos@planwork.gr

Ένα μοναδικό πλαίσιο για την οργάνωση, τον προγραμματισμό και τον έλεγχο των έργων στην επιχείρηση.

Χρειάζεστε αναλυτικό σχεδιασμό, άριστες επιχειρηματικές διαδικασίες και αξιόπιστες μετρήσεις