Υπηρεσίες

Διοίκηση Διαδικασιών

Διοίκηση Διαδικασιών   (Process Management)

 

Προκειμένου να δημιουργήσεις μια επιχείρηση χρειάζεσαι μια χρήσιμη καινοτόμα ιδέα και ένα τρόπο (διαδικασία) για να την παράγεις.  Στη συνέχεια θα προστεθούν συνεργάτες, πελατεία, πάγια και άλλα ώστε να γίνει επιχείρηση. Η βάση είναι πάντα η ιδέα και η διαδικασία παραγωγής.

Η διαφοροποίηση μιας επιχείρησης από τον ανταγωνισμό βασίζεται στις μοναδικές επιχειρησιακές της διαδικασίες.

Αυτό σίγουρα θα υποστηρίζει πάντα το συγκριτικό της πλεονέκτημα.

Οι Επιχειρησιακές διαδικασίες αποτελούν στρατηγικό και κρίσιμο πλεονέκτημα καθώς και πνευματική ιδιοκτησία. Επομένως πρέπει να διαχειρίζονται κατάλληλα.

Διαχείριση σημαίνει ότι οι επιχειρησιακές διαδικασίες πρέπει να αναγνωρίζονται, τεκμηριώνονται, κατανοούνται και αναλύονται πριν αυτοματοποιηθούν.

Η αποτύπωση των διαδικασιών σε ροές εργασιών και πινάκων και η τεκμηρίωση τους σε μία εύχρηστη και απλή δομή είναι από μόνο του μία προστιθέμενη αξία για τον οργανισμό.

 

Οφέλη

  • Προσανατολισμό στον Πελάτη
  • Ουσιαστική βοήθεια για την συνεργασία  Business  και IT
  • Δημιουργία κοινής ενοποιημένης γλώσσας και μεθοδολογίας για επικοινωνία των διαδικασιών για την εκπαίδευση και τη μεταφορά γνώσης
  • Σύνδεση της στρατηγικής του οργανισμού με σαφώς προσδιορισμένες επιχειρησιακές διαδικασίες
  • Ένδειξη για τα πιθανά bottlenecks στις καθημερινές λειτουργίες του οργανισμού
  • Εύκολη συνεργασία με ISO και άλλα συστήματα πιστοποίησης ή συμμόρφωσης
  • Βελτίωση της Κερδοφορίας
 

Για την διαμόρφωση ενός Μοντέλου Διοίκησης με βάση την Απόδοση (Performance Management) σημαντική υποστήριξη προσφέρει η οριζόντια λειτουργία της επιχείρησης με βάση τις διαδικασίες. Έτσι με την γνώση και την συστηματική χρησιμοποίηση της Διοίκησης Διαδικασιών η επιχείρηση ακόμη μπορεί να πετυχαίνει:

check 25 Ελάττωση του αριθμού των μετρήσεων
check 25 Αύξηση της ποιότητας των μετρήσεων

 

Δουλεύουμε πιστεύοντας ότι:

‘Το 85% της απόδοσης ενός εργαζομένου οφείλεται στο σύστημα στο οποίο δουλεύει και μόνο το 15% στις δικές του ικανότητες’

 

Επικοινωνήστε μαζί μας:

salos@planwork.gr

 

Η διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό βασίζεται στις μοναδικές επιχειρησιακές διαδικασίες.

Χρειάζεστε αναλυτικό σχεδιασμό, άριστες επιχειρηματικές διαδικασίες και αξιόπιστες μετρήσεις