Υπηρεσίες

PDA Assesment

Τι είναι το PDA;

Το PDA είναι ένα ισχυρό εργαλείο που, μέσω μιας απλής, ακριβούς και επιστημονικής μεθόδου, σου επιτρέπει να ανακαλύψεις και να αναλύσεις το προφίλ συμπεριφοράς των ατόμων. Σου επιτρέπει επίσης να εκτιμήσεις τις συμπεριφορικές απαιτήσεις για μια θέση εργασίας και να δημιουργήσεις λεπτομερείς συμβατότητες κατάλληλες για τις διάφορες διαδικασίες του Ανθρώπινου Δυναμικού.

Το PDA είναι ένα Ipsative εργαλείο το οποίο αναλύει το προφίλ συμπεριφοράς των υποψηφίων μέσα στο εργασιακό περιβάλλον, και αξιολογεί τις συμπεριφορικές απαιτήσεις  μιας θέσης μέσα από ένα απλή, ακριβή και επιστημονική μέθοδο.

Τα Ipsative εργαλεία αξιολόγησης είναι σχεδιασμένα να μετράνε το πώς οι υποψήφιοι προτιμούν να ανταποκρίνονται στα προβλήματα, στους ανθρώπους, στο ρυθμό της εργασίας και στις διαδικασίες.

Παρέχεται online και παραδίδει άμεσα αποτελέσματα.

Μέσω του PDA μπορείς να αποκτήσεις, γρήγορα και μέσω Internet, μια περιγραφή του προφίλ συμπεριφοράς των υπαλλήλων σου και των υποψηφίων.

Είναι ένα εργαλείο που περιγράφει και αναλύει λεπτομερώς το προφίλ συμπεριφοράς των ατόμων, προσδιορίζει το ύφος της ηγεσίας, το στυλ λήψης αποφάσεων, το στυλ  πώλησης, τι τους παρακινεί επιτυχημένα, τις βασικές δεξιότητες, τα δυνατά και αδύνατα σημεία, το επίπεδο παρακίνησης και τις περιοχές ανάπτυξης ικανοτήτων. Δημιουργεί ολοκληρωμένες αναφορές, γραπτώς και με γραφήματα, που σε βοηθάει να ενισχύσεις την επιλογή του Ανθρώπινου Δυναμικού και τις διαδικασίες ανάπτυξης.

 

ΤΙ ΜΕΤΡΑΕΙ ΤΟ PDA;

 

Μετράει το προφίλ συμπεριφοράς των ατόμων επιτρέποντάς τους να περιγράψουν και να γνωρίσουν τον εαυτό τους λεπτομερώς με τις ικανότητές τους, τις δυνάμεις τους και που μπορούν να τις αναπτύξουν.

Το PDA δεν αξιολογεί τα προφίλ συμπεριφοράς ως ”καλά ή κακά”, αλλά περιγράφει τα χαρακτηριστικά συμπεριφοράς των ατόμων που αξιολογούνται. Όταν δημιουργούμε μια συμβατότητα μεταξύ ενός υποψηφίου/εργαζομένου και μιας θέσης περιγράφει απλά και με λεπτομέρεια τα δυνατά και τα πιθανά αδύνατα σημεία.

Μετράει τις ικανότητες του ατόμου για πωλήσεις, αναγνωρίζει πως δημιουργούνε νέες επαφές, και πως συσχετίζονται και διαπραγματεύονται, πως κλείνουν τις πωλήσεις, πως παρακολουθούν τους πελάτες, κ.τ.λ.

Μετράει τις ικανότητες διαχείρισης του ατόμου, αναγνωρίζει πως παίρνουν αποφάσεις, πως παρακινούν τους άλλους, πως ηγούνται, πως αναπτύσσουν την ομάδα τους, κ.τ.λ.

Έχει επικυρωθεί ;

To PDA κατέχει ένα πιστοποιητικό ισχύος για την εφαρμογή του.

 • Για μία ακόμα φορά το PDA επικυρώθηκε από το Αμερικανικό Ινστιτούτο Ψυχολογίας των Επιχειρήσεων (American Institute of Business Psychology – AIOBP). Αυτή η μελέτη πιστοποιεί την εγκυρότητα και την αξιοπιστία της Ανάλυσης της Προσωπικής Ανάπτυξης (PDA) στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία του Συνδέσμου των Ψυχολόγων (European Federation of Psychologists Associations – EFPA) και του Συμβουλίου των Επαγγελμάτων Υγείας της Νοτίου Αφρικής (Health Professions Council of South Africa – HPCSA)
 • Είναι ακόμη, επιστημονικά τεκμηριωμένο και επικυρωμένο από τον Αμερικανικό Σύνδεσμο Ψυχολόγων (American Psychological Association).

Το PDA είναι ένα ισχυρό εργαλείο, με πάνω από 50 χρόνια μελέτης όπου εφαρμόζεται η βάση του, υποστηριζόμενο από πολυάριθμες θεωρίες και στατιστικές μελέτες. Είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο με 90% αξιοπιστία.

Οι 5 Άξονες του PDA

Το PDA βασίζεται σε ένα μοντέλο 5 αξόνων μετρώντας τις ακόλουθες διαστάσεις και τις αντίστοιχες εντάσεις.

 1. Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα
 2. Προσανατολισμός στους ανθρώπους
 3. Προσανατολισμός στις λεπτομέρειες
 4. Συμμόρφωση στους κανόνες
 5. Συναισθηματικός Αυτοέλεγχος

 

Ποιες είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές σε σχέση με το Cleaver και το DiSC;

Το 1929 ο ψυχολόγος και εφευρέτης William M. Marston (1893-1947) έγραψε το βιβλίο «Συναισθήματα Συνηθισμένων Ανθρώπων», μέσα στο οποίο ανέπτυξε τη «Θεωρεία της Προσωπικότητας» η οποία περιγράφει τις αρχές πάνω στις οποίες βασίζεται το PDA.

Τα εργαλεία που ξεπρόβαλλαν στην αρχή είναι τα «ολοκληρωμένα» εργαλεία, επίσης γνωστά σαν τα «καθαρά» εργαλεία επειδή περιέχουν όλους τους δείκτες και βασίζονται στο αρχικό μοντέλο, χωρίς κάποιες μειώσεις ή απλοποιήσεις (π.χ. PDA).

Στα τέλη του ’60, ο Dr. Greier από το Πανεπιστήμιο της Minnesota διεξήγαγε έρευνα στο μοντέλο του Marston και έκανε τροποποιήσεις με σκοπό την απλοποίηση της μαθηματικής διαδικασίας που οδηγεί από τη φόρμα στα αποτελέσματα. Οι μελέτες του επικεντρώθηκαν στην απλοποίηση της μαθηματικής διαδικασίας ώστε να γίνει το εργαλείο πιο απλό και εφαρμόσιμο. Έτσι γεννήθηκε το μοντέλο το οποίο είναι γνωστό στην αγορά ως DiSC ή Cleaver, το οποίο είναι απλά μια απλοποίηση του ή σύνθεση του ολοκληρωμένου μοντέλου του Marston που προσδιορίζει τα «καθαρά» εργαλεία όπως είναι το PDA.

Βασικά η αλλαγή που ο Greier έφερε ήταν η «τροποποίηση της φόρμας». Από αυτήν την αλλαγή, παρόλο που ο χρόνος μεταξύ της συμπλήρωσης της φόρμας και της ερμηνείας των αποτελεσμάτων  είχε συντομευθεί και απλοποιηθεί. Όμως αυτό που συνέβη ήταν ότι είχε χάσει πολλές πληροφορίες μεγάλης αξίας για ερμηνεία, όπως:

 • Axis Intensity: μετράει την ένταση της κάθε τάσης συμπεριφοράς.
 • Profile Intensity: μετράει το πόσο αφοσιωμένος είναι ο αξιολογούμενος στο στυλ της συμπεριφοράς του. Βοηθάει να γνωρίζουμε το επίπεδο της ευελιξίας/ακαμψίας του ατόμου.
 • Energy Level: είναι το ποσό της διαθέσιμης ενέργειας, Βοηθάει να καθορίσουμε το επίπεδο της παρακίνησης και του στρες.
 • Consistency Indicator: μετράει το επίπεδο της συνέπειας και την ποιότητα της πληροφορίας.
 • Self-Control Axis: ο 5ος άξονας, ο οποίος μετράει την ικανότητα των ατόμων να συγκρατούν τις παρόρμηση και τα συναισθήματα τους. Αυτός ο άξονας συνδέεται στενά με την «Συναισθηματική Νοημοσύνη».

 

Η καινοτομία του PDA έγκειται στην αξιοποίηση της παραμέτρου “Αυτοέλεγχος”, προσθέτοντας ουσιαστικά τη συναισθηματική νοημοσύνη στους έως σήμερα κλασσικούς 4 άξονες που λαμβάνονται υπόψη από τα αντίστοιχα ψυχομετρικά εργαλεία, για τη δημιουργία Προσωπικών Προφίλ Συμπεριφοράς.

 

Ποιoί είναι οι τομείς εφαρμογής του PDA;

 • Προσέλκυση και Επιλογή
 • Ανάπτυξη Ατόμου
 • Ανάπτυξη Ηγεσίας
 • Ενσωμάτωση Ομάδας
 • Εκπαίδευση
 • Προγράμματα για νεαρούς Επαγγελματίες

 

Ειδικές Αναφορές του PDA

  • Sample PDA Report
  • Group Trend Report
  • Job Fit Report
  • Group Job Fits Reports
  • Pre-defined Competencies

 

The most innovative talent platform

 

Contact us:

Stamatis Salonikis

salos@planwork.gr

Olga Gissi

ogissi@planwork.gr

Χρειάζεστε αναλυτικό σχεδιασμό, άριστες επιχειρηματικές διαδικασίες και αξιόπιστες μετρήσεις