Υπηρεσίες

Εργαστήριο Διοίκησης Έργων

 

Εργαστήριο Διοίκησης Έργων

 

Διαχείριση Έργων

Η τέχνη και επιστήμη, της  μετατροπής του Οράματος σε Πραγματικότητα.

 

Η προσέγγιση μας σχετικά με την δυνατότητα σχεδιασμού και οργάνωσης αφορά στη σύζευξη της θεωρίας της διαχείρισης έργων, σύμφωνα με το PMBOK®-PMI (διαδικασία – μεθοδολογία), με την υλοποίηση.

Ο σκοπός αυτού του 2ήμερου workshop είναι να βελτιώσει την ικανότητα διαχείρισης έργων για τους managers και τα μέλη των ομάδων έργου, και σημαντικά παράλληλα οφέλη, την επίτευξη κουλτούρας ομαδικής λειτουργίας και διατμηματικής συνεργασίας στο σύνολο του οργανισμού, λειτουργώντας με μια μοναδική διαδραστικότητα και συμμετοχή των συμμετεχόντων.

 

Άμεσα Οφέλη:

  • Βελτίωση των στελεχών στην μεθοδολογία της Διαχείρισης Έργων.
  • Πρακτική Άσκηση στον Σχεδιασμό Έργου.
  • Εύκολη προσαρμογή σε μία νέα αντίληψη του management βασισμένη σε μια άριστη διατμηματική επικοινωνία.
  • Ιεράρχηση των σκοπών και των επιχειρησιακών στόχων.
  • Αποσαφήνιση των ρόλων και δέσμευση για υλοποίηση.
  • Υπολογισμός και μείωση επιχειρηματικού κινδύνου.

 

Πριν το Εργαστήριο, εξειδικεύεται το περιεχόμενο κατα ένα μέρος, στις ιδιαίτερες ανάγκες της επιχείρησης, κυρίως στο βαθμό της ευελιξίας (agile) ο οποίος είναι απαραίτητος προκειμένου να φτάνει, στη μέγιστη αποτελεσματικότητα διαχείρισης των πόρων και αυτό σχετίζεται με την κουλτούρα και το αντικείμενο της εταιρείας.

Η δυνατότητα σχεδιασμού και υλοποίησης Έργων στα δεδομένα Χρόνου, Κόστους και Ποιότητας είναι καθοριστική για την λειτουργία και την επιβίωση κάθε επιχείρησης.

Επικοινωνήστε:

salos@planwork.gr

Share it

Χρειάζεστε αναλυτικό σχεδιασμό, άριστες επιχειρηματικές διαδικασίες και αξιόπιστες μετρήσεις