Υπηρεσίες

Εργαστήριο Βελτίωσης Διαδικασιών

 

Εργαστήριο Βελτίωσης Διαδικασιών

Processes Management


Η προσέγγιση μας βασίζεται στη σύνδεση της θεωρίας διαχείρισης διαδικασιών (Process management) με την πρακτική εφαρμογή.

Σκοπός αυτού του workshop είναι η ανάπτυξη της γνώσης και της ικανότητας διαχείρισης διαδικασιών τόσο της διοικητικής ομάδας όσο και του προσωπικού, ώστε να υποστηριχθεί η πελατοκεντρική φιλοσοφία και η κουλτούρα του ομαδικού πνεύματος σε ολόκληρο τον οργανισμό. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διαχείριση αλλαγών, διαχείριση έργου και ανάλυση κόστους – ωφέλειας.

Σκοπός:

  • Ανάδειξη της σημασίας διαρκούς βελτίωσης των διαδικασιών λειτουργίας με την αντίστοιχη μεθοδολογία.)
  • Πρακτική άσκηση στην αποτύπωση διαδικασιών σε flowcharts
  • Παρότρυνση στην εφαρμογή οριζόντιας διατμηματικής κουλτούρας στην οργάνωση
  • Ξεκαθάρισμα ρόλων και δέσμευση
  • Ανάλυση κόστους ωφέλειας σαν εργαλείο λήψης αποφάσεων
  • Φιλοσοφία μετρήσεων απόδοσης σαν προϋπόθεση βελτίωσηςΤο Περίγραμμα  του Εργαστηρίου:

1η Ημέρα

A. Introduction

What is a process?
Process organization
Who owns processes?
What is process improvement?
How does process improvement benefit the organization?
How does an organization get started on process improvement?
What’s in the Basic Process Improvement Model?
Change

B. Process Mapping

Flowcharting
As Is Process Mapping
Process Data Collection
Process Evaluation

C. Process Improvement

Select a process and establish the process improvement objective
Organize the “right” team
Flowchart the current process
Simplify the process and make changes
Cost Benefit Analysis
Develop a data collection plan and collect baseline data
Is the process stable & capable?
Plan to implement the process change
Test the change and collect data
Did the process improve?
Forms for process improvement steps


2η Ημέρα

Mapping selected real Processes

Working on Process Improvement

Project Plan for a change


H Διαχείριση Διαδικασιών είναι απαραίτητη γνώση και δυνατότητα σε κάθε επιχείρηση. 

Ο W.E.Deming έλεγε :

Όποιος δεν μπορεί να εκφράσει αυτό που κάνει σαν μια διαδικασία τότε προφανώς δεν ξέρει τι κάνει.

 

Για κάθε συζήτηση σχετικά:

Επικοινωνία:

Stamatis Salonikis

salos@planwork.gr

Share it

Χρειάζεστε αναλυτικό σχεδιασμό, άριστες επιχειρηματικές διαδικασίες και αξιόπιστες μετρήσεις