Υπηρεσίες

Ανάπτυξη και Διοίκηση Δικτύων Λιανικής Πώλησης

Ανάπτυξη Δικτύων Εμπορικών Καταστημάτων 

 

Η ύπαρξη συγκριτικού πλεονεκτήματος, σε μια επιχειρηματική δράση, είναι γνωστό ότι συχνά δεν είναι αρκετό για την επιτυχημένη ανάπτυξη. Η διάρκεια και η επαναληψιμότητα ενός επιτυχημένου εγχειρήματος απαιτεί όραμα, μοναδική ταυτότητα, ξεκάθαρη στρατηγική, διαμόρφωση ενιαίας εταιρικής κουλτούρας, καλά σχεδιασμένων και μετρήσιμων διαδικασιών λειτουργίας και  συστήματα και εργαλεία ελέγχου.     

Με βάση την θεωρητική κατάρτιση και την εμπειρία, διαμορφώνουμε για εσάς τις προϋποθέσεις σχεδιασμένης υγιούς ανάπτυξης, μελετώντας τις ιδιαιτερότητες και τις ειδικές δυνατότητες της επιχείρησης η οποία μπορεί να αναπτυχθεί γεωγραφικά πολλαπλασιάζοντας την αξία της.  

Στα πλαίσια των παρακάτω ενοτήτων ελάτε να σχεδιάσουμε τον προορισμό και την  διαδρομή για ένα οργανωμένο δίκτυο Λιανικής.

 

Επιχειρησιακό σχέδιο

 • Ανάλυση περιβάλλοντος
 • Στρατηγική – Μοντέλο Ανάπτυξης
 • Σχέδιο Δράσης
 • Οικονομικός Σχεδιασμός

 

Λειτουργία Καταστήματος

 • Διαδικασίες Λειτουργίας Λιανικής (Εγχειρίδιο)
 • Σύστημα Εξυπηρέτησης Πελατών

 

Οργάνωση, Ανάπτυξη & Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Καταστήματος

 • Εκπαίδευση Πωλητών & Στελεχών Λιανικής
 • Διοίκηση Καταστήματος Λιανικής

 

Υποστήριξη Καταστημάτων

 • Συστήματα Παρακολούθησης και ελέγχου
 • Εμπορική Πολιτική
 • Διαδικασίες Προώθησης Προϊόντων
 • Διαχείριση Κατηγοριών Προϊόντων
 • Οργάνωση χώρου πωλήσεων

 

Οργάνωση και διοίκηση Franchise

 • Διαδικασία Επιλογής Franchisee
 • Εκπαίδευση και Coaching
 • Έλεγχος και διατήρηση

 

Επικοινωνήστε:

salos”planwork.gr

Με βάση την θεωρητική κατάρτιση και την εμπειρία, διαμορφώνουμε για εσάς τις προϋποθέσεις σχεδιασμένης υγιούς ανάπτυξης.

Χρειάζεστε αναλυτικό σχεδιασμό, άριστες επιχειρηματικές διαδικασίες και αξιόπιστες μετρήσεις