Υπηρεσίες

Οργάνωση Πωλήσεων

 

Αναδιοργάνωση Τμήματος Πωλήσεων

 

Προσαρμογή  της βέλτιστης θεωρητικής προσέγγισης στην εμπορική ιδιοσυγκρασία της κάθε επιχείρησης. Ξεκινώντας από την αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης, διαμορφώνουμε ένα πλαίσιο δράσης για την αποσαφήνιση των εμπορικών διαδικασιών, έτσι ώστε να υπάρχει πάντα διαθέσιμη η οπτικοποίηση των ροών εργασίας σε κάθε φάση της δουλειάς. Με τον τρόπο αυτό είναι εύκολη η ιχνηλασιμότητα κάθε πτυχής της οργάνωσης των πωλήσεων και κατά συνέπεια η βελτίωση της αποδοτικής λειτουργίας, μεταφέροντας με αξιοπιστία την εταιρική στρατηγική στην πράξη.

Έτσι οι παρακάτω περιοχές προσφερόμενων υπηρεσιών & εργαλείων, αφενός μεν  ενοποιούνται με ομοιογένεια μέσα στο εταιρικό περιβάλλον και  αφετέρου είναι πάντα εύκολα προσβάσιμες για έλεγχο στην λειτουργικότητα και την αποδοτικότητά τους.

Μπορούμε, να παρέμβουμε στην συνολική λειτουργία του Τμήματος Πωλήσεων η με ιδιαίτερες εμφάσεις σε ορισμένα από τα παρακάτω θέματα, να βελτιώσουμε τα εργαλεία, τις πρακτικές και την εξυπηρέτηση των πελατών.

 

Διαχείριση Χρόνου

 • Ανά οργανωτικό Επίπεδο
 • Τον χρόνο στους πελάτες και την αγορά η στο γραφείο
 • Στην ομαδική λειτουργία και τις εσωτερικές συναντήσεις

 

Λειτουργία Ομάδας

 • Διοίκηση Ομάδας
 • Συναντίληψη & εσωτερική επικοινωνία

 

Διαχείριση Πελατών

 • Διαδικασία Πωλήσεων
 • Διαχείριση Σχέσεων με τους Πελάτες
 • Διαχείριση Μεγάλων Πελατών

 

Κάλυψη Αγοράς

 • Τμηματοποίηση Αγοράς
 • Κατηγοριοποίηση Πελατών
 • Επισκεψιμότητα πελατών

 

Coaching Πωλητών

 • Παρακίνηση
 • Καθοδήγηση
 • Επιβράβευση
 • Ανατροφοδότηση

 

Αναφορές Πωλήσεων

 • Σχεδιασμός Δομημένου συστήματος αναφορών ανά θέση και επίπεδο

 

Επικοινωνήστε μαζί μας:

salos@planwork.gr

Μπορούμε, να παρέμβουμε στην συνολική λειτουργία του Τμήματος Πωλήσεων η με ιδιαίτερες εμφάσεις σε ορισμένα από τα παρακάτω θέματα, να βελτιώσουμε τα εργαλεία, τις πρακτικές και την εξυπηρέτηση των πελατών.

Χρειάζεστε αναλυτικό σχεδιασμό, άριστες επιχειρηματικές διαδικασίες και αξιόπιστες μετρήσεις