Κατάλληλη αγγελία εργασίας

Αναζήτηση Κατάλληλων Στελεχών

Γράψτε μια περιγραφή εργασίας που προσελκύει τους σωστούς υποψήφιους.

Πολλοί οργανισμοί  χάνουν σημαντικές  ευκαιρίες  να προσλάβουν  το καλύτερο δυνατό ταλέντο για τις άμεσες ανάγκες τους αλλά και για τις μελλοντικές.

Όταν υπάρχει ανάγκη  πρόσληψης η μίσθωσης εργαζομένου, οι πιο κοινές προσεγγίσεις είναι αυτές που γίνονται  από ρουτίνα και συνήθεια, με μεγάλη πιθανότητα  κακής  εκτίμησης και λάθους. Η διαδικασία είναι συνήθως δαπανηρή και τελικά  αναποτελεσματική.

Αναζητούμε τα αίτια της αποτυχίας στο πρώτο βήμα: γράφοντας την περιγραφή εργασίας. Όπως παρατηρεί η ειδική στην επιλογή και διαχείριση προσωπικού Dorothy Dalton, η πανομοιότυπη προσέλκυση υποψηφίων, είναι γενικά η συνήθης εργασία στις περισσότερες εταιρείες. Ακόμη και αν ο ρόλος της θέσης άλλαξε τελευταία η πριν από πέντε χρόνια, η πιθανότητα ο καθένας να σκεφτεί ότι μπορεί να χρειάζεται διαφορετική φιλοσοφία, είναι μικρή. Γενικά, οι μόνες αλλαγές που γίνονται, είναι να διογκώσουν τα απαιτούμενα προσόντα των υποψηφίων.

Αν νομίζετε, ότι στην εργασία που ζητάτε από τον υποψήφιο να κάνει, δεν έχει γίνει καμμιά αλλαγή στα τελευταία πέντε χρόνια – ή ακόμα και τον περασμένο χρόνο – τότε πιθανότατα θα πρόκειται  για το μοναδικό σημαντικό πράγμα στο οποίο δεν έχει γίνει καμμιά αλλαγή στην εταιρεία σας.

Και η πρακτική της υπερδιόγκωσης των απαιτούμενων προσόντων σε θέσεις εργασίας, συχνά αποθαρρύνει τους επιθυμητούς υποψήφιους να υποβάλουν αίτηση – υποψήφιους με δυνατότητες που δεν θα βαρεθούν εύκολα στην θέση εργασίας που θέλετε να καλυψετε.

Έτσι, αντί να στηρίζεστε  σε αυτές τις προσεγγίσεις, μάθετε να εντοπίζετε αυτό που πραγματικά χρειάζεστε από μια νέα πρόσληψη, για να συνθέσετε και να τοποθετήσετε σωστά την περιγραφή εργασίας στην αγγελία την οποία θα δημοσιεύσετε. Ακολουθούν τέσσερις προτάσεις για βελτίωση της δημοσίευσης:

Γνωρίστε τι χρειάζεστε τώρα, αλλά και οραματιστείτε το μέλλον.

Σκεφτείτε τη δουλειά ως κυματοειδή καμπύλη, με πολλά περιθώρια  να αυξηθεί ο ρόλος στο χαμηλό του κύματος  και υψηλή επάρκεια, αλλά ελάχιστο δυναμικό στην κορυφή. Στις περισσότερες περιπτώσεις, καλύτερα να προσλάβετε κάποιον που θα επιβιβαστεί στο χαμηλό του κύματος  και θα απολαύσει μια ενθουσιώδη και εκτεταμένη εμπειρία ανάπτυξης, με ένα ανάλογο επίπεδο εμπλοκής στην εργασία, ικανοποίησης και παραγωγικότητας, καθώς ανεβαίνουν στην καμπύλη για να φτάσουν σε υψηλή εμπειρία.

Μερικές φορές, ωστόσο, χρειάζεται  ένα εργαλείο αιχμής με την εμπειρία για την επίλυση ενός πιεστικού προβλήματος. Δεν μπορείτε να περιμένετε να αναπτυχθούν αυτά από το υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό. Το αντάλλαγμα  με την πρόσληψη ειδικών και έμπειρων στη συγκεκριμένη θέση είναι ότι θα προχωρήσουν γρήγορα, είτε σε έναν άλλο οργανισμό είτε σε μια νέα πρόκληση στην δική σας επιχείρηση (εάν τους προσλάβετε εσείς), και εσείς θα χρειαστεί να προσλάβετε και πάλι, πιθανότατα για μεγαλύτερο διάστημα.

Πριν γράψετε λοιπόν την περιγραφή της θέσης εργασίας, σκεφτείτε τι θα εξυπηρετήσει καλύτερα τον οργανισμό σας τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ίσως είναι πιο ενδεδειγμένο να συμβληθεί ένας ειδικός με σύμβαση  για να λύσει το πρόβλημα και να προσλάβετε έναν άλλο  υπάλληλο για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη.

Κατανοήστε το πλαίσιο πρόσληψης.

Αξιολογήστε το ρόλο στο πλαίσιο της ομάδας, αν είστε  σε έναν μεγάλο οργανισμό ή σε ολόκληρο τον οργανισμό, εάν πρόκειται για  μικρότερη εταιρεία.

Η κάλυψη μιας θέσης εργασίας αποτελεί ευκαιρία ανάπτυξης για την επιχείρηση, όχι μόνο για το άτομο.

Η καλύτερη ισορροπία βρίσκεται όταν αυτό επιτυγχάνεται και για τις δύο πλευρές.

Μπορείτε να ευθυγραμμίσετε καλύτερα τις ανάγκες εργασίας και τις περιγραφές σας με τις ανάγκες της επιχείρησής σας, κατανοώντας καλύτερα τους τρέχοντες ρόλους σας. Για παράδειγμα, συζητώντας συνεργασία με μια εταιρεία που είχε δώσει κίνητρα σε στελέχη (managers) μεσαίου επιπέδου, οι οποίοι ωστόσο ήταν αβέβαιοι σχετικά με τις δυνατότητες  για επίτευξή τους. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για άτομα που εργάστηκαν στην οργάνωση για περισσότερα από 10 χρόνια. Καθώς η εταιρεία ανέπτυξε νέες θέσεις εργασίας, θα ήταν αποτελεσματικότερο  να αναζητηθεί μια ειδική ομάδα ατόμων, η οποίοι σχετίζονται καλύτερα με το ρόλο που υπάρχει ανάγκη.

Στα πλαίσια μιας σχετικής έρευνας, ζήτησαν από τα στελέχη να σκιαγραφήσουν το τι πραγματικά έκαναν σε σχέση με την περιγραφή της θέσης εργασίας για το ρόλο τους. Ερωτήσεις περιελάμβαναν:

Γιατί υπάρχουν αυτές οι διαφορές; Τι είναι αυτό που τους ώθησε ή απαίτησε από αυτούς, να κάνουν πράγματα διαφορετικά από την περιγραφή των καθηκόντων τους; Ποιες εργασίες συνδέονται με την τυπική φράση, η οποία αναφέρεται στην περιγραφή ρόλου ως  “και άλλες εργασίες όπως καθορίζονται“.

Τι προκλήσεις έχουν αντιμετωπίσει και ξεπεράσει για να είναι επιτυχείς; Πώς μετράται η επιτυχία – ποιες είναι οι μετρήσεις που χρησιμοποιούνται; Και τέλος, πόσο καιρό θα βρίσκονται σε αυτό το ρόλο;

Τα αποτελέσματα αυτού του τύπου έρευνας, μπορούν να προσδιορίσουν τους ρόλους που πρέπει να αλλάξουν ή να αφαιρεθούν εντελώς στην εταιρεία. Μπορεί να διευκολύνει τη σωστή κατανομή πολύτιμων ανθρωπίνων πόρων και να συμβάλει στον εντοπισμό ευκαιριών για εσωτερική κίνηση και εξέλιξη αποδεδειγμένα κατάλληλων στελεχών. Μπορεί ακόμη και να βρείτε ότι δεν χρειάζεστε εξωτερική μίσθωση καθόλου ή ότι πρέπει να προσλάβετε κάτι διαφορετικό. Τελικά, θα είστε σωστά ενημερωμένοι όταν γράφετε την περιγραφή της θέσης εργασίας, αν γνωρίζετε τι κάνουν τα υπάρχοντα στελέχη και τι θέλουν να κάνουν. Τα κενά θα αποκαλυφθούν.

Αποφύγετε τον περιορισμό της γλώσσας.

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, ο στόχος της περιγραφής της θέσης εργασίας είναι να προσκαλέσει τους αιτούντες. Για να γίνει αυτό επιτυχώς, αποφύγετε να περιορίσετε τη γλώσσα. Η γλωσσική μεροληψία υπέρ κάποιου φύλου για παράδειγμα, είναι γνωστό ότι αποθαρρύνει  πιθανούς υποψηφίους. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις γυναίκες όταν η γλώσσα είναι υπερβολικά αρρενωπή (παραδείγματα περιλαμβάνουν λέξεις όπως “ειλικρινής”, “ανταγωνιστικός” και “δυναμικός”). Αλλά δεν είχε σκοπό να περιορίζεται σε αυτούς. Οι άνδρες αποθαρρύνονται επίσης από τη θηλυκή γλώσσα (“καλλιέργημένη”, “συνεργατική” ή “πιστή”), ιδιαίτερα σε αγγελίες για  παραδοσιακά γυναικεία απασχόληση, όπως η νοσηλευτική.

Ομοίως, η απρόσεκτη γλώσσα μπορεί να αποθαρρύνει τους υποψήφιους κάποιας μειοψηφίας ή τους μη συμβατικούς, όπως είναι οι γρήγοροι  (πώς θα τους φαινόταν ένας όρος όπως «προσανατολισμός καριέρας»), η για εργαζόμενους στην αρχή της επαγγελματικής  τους  καριέρας όταν δουν τη λέξη “έμπειρος”. Εάν μια εργασία δεν απαιτεί πραγματικά δύο χρόνια προηγούμενης εμπειρίας, μην το χρησιμοποιείτε.

Αν προσπαθείτε να διαφοροποιήσετε το ανθρώπινο δυναμικό σας (και ελπίζω ότι προσπαθείτε), τότε συμπεριλάβετε τη γλώσσα που δηλώνει και καλεί ειδικά διαφοροποιημένα ενδιαφέροντα. Για παράδειγμα, «Είμαστε αφοσιωμένοι στην ποικιλομορφία του εργατικού μας δυναμικού». Η Kristen Pressner, ο διευθύντρια ανθρώπινου δυναμικού της Roche Diagnostics, υποστηρίζει ότι εμείς αντιστρέφουμε και δοκιμάζουμε  τη γλώσσα μας: Εάν είστε άνδρας, πώς μπορεί να ακουστεί αυτό σε μια γυναίκα; Εάν είστε λευκός, πώς μπορεί να διαβάσει την περιγραφή της εργασίας  ένα άτομο έγχρωμο; Αν είστε άνθρωπος σταδιοδρομίας, αυτό καλεί έναν υποψήφιο που θέλει να εργαστεί από το σπίτι; Επίσης, δοκιμάστε τη γλώσσα που χρησιμοποιείτε, με μια διαφορετική ομάδα ατόμων πριν δημοσιεύσετε. Μπορούν να σας βοηθήσουν να φωτίσετε τα σκοτεινά σημεία.

Σκεφτείτε το νόημα.

Οι άνθρωποι θέλουν να συνεισφέρουν, να νιώθουν ενθουσιασμένοι και παθιασμένοι με αυτό που κάνουν. Θέλουν να εμπνέονται από ιδέες που μπορούν να βοηθήσουν στην επίλυση προβλημάτων και την κάλυψη των αναγκών. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα την αλλαγή του κόσμου ή την αντιμετώπιση παγκόσμια σημαντικών ζητημάτων. Αλλά αυτό σημαίνει  ότι, θεωρούμε  ότι κάνουμε τον κύκλο μας  πιο ευτυχισμένο, φωτεινότερο και ασφαλέστερο με κάποιο μικρό αλλά σημαντικό τρόπο.

Είναι ζωτικής σημασίας οι οργανισμοί να εξασφαλίζουν ότι οι ρόλοι για τους οποίους προσλαμβάνουν είναι ποιοτικές ευκαιρίες  για μια σημαντική εργασίαπροσωπική ανάπτυξη και επίδραση.  Αυτό πρέπει να μεταφέρεται μέσω της περιγραφής της εργασίας και ακόμη και στη διαδικασία συνέντευξης.

Για παράδειγμα, η Chatbooks είναι μια εταιρεία που βοηθά τους ανθρώπους να δημιουργούν τυπωμένα λευκώματα από τις φωτογραφίες του Instagram τους. Αντί να εστιάζουν σε συγκεκριμένες δεξιότητες, χρησιμοποιούν λέξεις όπως “δημιουργικότητα υψηλής απόδοσης”, “ανάπτυξη” και “αισιοδοξία” για να περιγράψουν τις αξίες τους και το είδος των υποψηφίων που επιδιώκουν να προσελκύσουν.

Όταν προσλαμβάνετε ένα άτομο, του οποίου οι αξίες ευθυγραμμίζονται με τους σκοπούς του οργανισμού σας, αυτό είναι μια αμοιβαία επωφελής συνεργασία. Δημιουργείστε την περιγραφή της εργασίας έτσι ώστε, να καλέσετε αυτούς τους ανθρώπους να υποβάλουν αίτηση.

Όταν έχετε μια σωστή περιγραφή εργασίας, παρέχετε την ευκαιρία στον επόμενο υπάλληλό σας  να αναλάβει ρίσκο στην  αγορά – να παίξει έτσι όπως άλλοι στην οργάνωσή σας δεν θα το κάνουν, να αξιοποιήσει τα διακριτικά του πλεονεκτήματα. Οι πιθανότητες επιτυχίας είναι πολύ υψηλότερες, από το να αντιμετωπίσετε τον ανταγωνιστικό κίνδυνο αγωνιζόμενοι με παγιωμένους και ασφαλείς παίκτες, μέσα από την εταιρεία σας. Η σωστή εφαρμογή σημαίνει ότι μια νέα πρόσληψη έχει περιθώρια ανάπτυξης. Όταν τα στελέχη  αναπτύσσονται , αναπτύσσεται και  ο ίδιος ο οργανισμός.

Κείμενο:  Whitney Johnson

Απόδοση: Stamatis Salonikis / Planwork Ltd.

Share:

More Posts

Send Us A Message