Υπηρεσίες

Εργαστήριο Οργάνωσης & Διοίκησης Καταστημάτων

 

Οργάνωση & Διοίκηση Καταστημάτων

[Εκπαιδευτικό Εργαστήριο]

 

Ο Σκοπός του Εργαστηρίου:

Η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων μέσω θεωρίας & διαδραστικών εκπαιδευτικών πρακτικών που συμβάλλουν στην αποτελεσματική διαχείριση του Καταστήματος Λιανικής για τη μεγιστοποίηση της απόδοσης.

 

 

Τα Συστατικά:

 1. Συνάντηση Εξειδίκευσης στις δεδομένες συνθήκες και απαιτήσεις
 2. Προσαρμογή Υλικού.
 3. Εμπορικός Σχεδιασμός & Διοίκηση Επιχειρήσεων.
 4. Αριστεία εξυπηρέτησης πελατών
 5. Ανάλυση πελατών.
 6. Διαδικασίες λιανικής

 

Ενότητες

 1. Διοίκηση Καταστήματος Λιανικής

 

  1. Η Αλυσίδα προστιθέμενης αξίας στη Λιανική
  2. Το Εμπορικό Marketing (Trade Marketing)
  3. Η διαχείριση του Πελατολογίου
  4. Σημασία Διαχείρισης προιοντικών κατηγοριών
  5. Λογαριασμός Κέρδους Ζημιάς (P&L)
  6. Λειτουργίες Καταστήματος  / Αρμοδιότητες Προσωπικού
  7. Διαχείριση Κρίσιμων Καταστάσεων
  8. Η διαρκής βελτίωση των διαδικασιών

    

2.Ανάπτυξη και διοίκηση Ομάδας

 

  1. Το χτίσιμο της ομάδας
  2. Η ανάπτυξη των ανθρώπων
  3. Εσωτερική επικοινωνία
  4. Οι συμπεριφορές και οι διαδικασίες
  5. Ηγετικές συμπεριφορές – πρότυπο
  6. Στοχοθέτηση & Αξιολόγηση
  7. Κινητοποίηση
  8. Επιβράβευση

 

Συμμετέχοντες: Υπεύθυνοι Καταστημάτων.

 

Στο τέλος του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

 • Να κατανοήσουν πώς οι εταιρείες διαμορφώνουν και διατηρούν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα.
 • Να κατανοήσουν πώς η παρεχόμενη υπηρεσία μπορεί να ξεπεράσει τις προσδοκίες του πελάτη
 • Να συμμετέχουν αποφασιστικά στη διαμόρφωση καλύτερου μείγματος προϊόντων για το κατάστημα.
 • Διερεύνηση στις πραγματικές ανάγκες του πελάτη προσθέτοντας αξία στη δημιουργία μιας εξατομικευμένης υπηρεσίας
 • Να επιδεικνύουν την απαραίτητη διοικητική ικανότητα δημιουργώντας μια πλήρως αφοσιωμένη και αποτελεσματική ομάδα εργαζομένων

 

Για την υλοποίηση του προγράμματος θα προηγηθεί ανάλυση αναγκών & προσαρμογή στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της εταιρείας.

 

Επικοινωνία:

Σταμάτης Σαλωνίκης

salos@planwork.gr

 

Share it

Χρειάζεστε αναλυτικό σχεδιασμό, άριστες επιχειρηματικές διαδικασίες και αξιόπιστες μετρήσεις