Υπηρεσίες

Εκπαίδευση Προσωπικού Πωλήσεων & Εξυπηρέτησης στα Καταστήματα Λιανικής

 

Εκπαίδευση Πωλητών και Εξυπηρέτησης  Καταστημάτων

 

Χτίζοντας την Εμπειρία Πελάτη

Η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων μέσω θεωρίας και διαδραστικών εκπαιδευτικών πρακτικών που συμβάλλουν στην αποτελεσματική εμπειρία πωλήσεων και διαμορφώνουν την εμπειρία πελατών για μεγιστοποίηση της απόδοσης.

Τα Συστατικά:

 1. Συνάντηση Εξειδίκευσης στις δεδομένες συνθήκες και απαιτήσεις
 2. Προσαρμογή Υλικού.
 3. Εμπορικός Σχεδιασμός & Διοίκηση Επιχειρήσεων.
 4. Αριστεία εξυπηρέτησης πελατών
 5. Ανάλυση πελατών.
 6. Εμπειρία πελατών
 7. Διαδικασίες λιανικής

 

Ενότητες

 1. Επικοινωνία για πώληση
  1. Η Δομή των λιανικών πωλήσεων
  2. Ο Καταναλωτής οι ανάγκες, το Marketing
  3. Merchandizing
  4. Εμπειρία Πελάτη
  5. Εξυπηρέτηση Πελατών
  6. Ικανοποίηση – Πιστότητα Πελατών
  7. Τα βήματα της πώλησης
  8. Χειρισμός καταστάσεων

     

      2.Αυτό παρακίνηση –       

         Αποτελεσματικότητα –       

          Συμπληρωματική Πώληση

  1. Οι συμπεριφορές και οι διαδικασίες
  2. Η Γλώσσα του σώματος
  3. Λεκτική Επικοινωνία
  4. Ο εσωτερικός &εξωτερικός πελάτης
  5. Η διαχείριση του χρόνου
  6. Εργασία υπό πίεση & διαχείριση stress
  7. Αυτοπαρακίνηση
  8. Συμπληρωματική Πώληση
  9. Στοχοπροσήλωση
  10. Η διαρκής βελτίωση των διαδικασιών
 •   

Συμμετέχοντες: Προσωπικό Πωλήσεων και Εξυπηρέτησης Πελατών.

Στο τέλος του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

 • Να κατανοούν πώς να διατηρήσουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
 • Να κατανοούν πώς η παρεχόμενη υπηρεσία μπορεί να ξεπεράσει τις προσδοκίες του πελάτη.
 • Να κατανοούν τις πραγματικές ανάγκες του πελάτη προσθέτοντας αξία δημιουργώντας μια εξατομικευμένη υπηρεσία
 • Πώς να αυξάνουν την αφοσίωση των πελατών

 

Για την υλοποίηση του προγράμματος θα προηγηθεί ανάλυση αναγκών & προσαρμογή στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της εταιρείας.

Επικοινωνία:

Stamatis Salonikis

salos@planwork.gr

 

Share it

Χρειάζεστε αναλυτικό σχεδιασμό, άριστες επιχειρηματικές διαδικασίες και αξιόπιστες μετρήσεις