Υπηρεσίες

Εργαστήριο Οργάνωσης & Λειτουργίας Πωλήσεων B2B

Εκπαίδευση  Οργάνωσης  Πωλήσεων  (B2B) 

 

Σκοπός του Εργαστηρίου:

Η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων μέσω διαδραστικών εκπαιδευτικών πρακτικών που συμβάλλουν στην αποτελεσματική διαμόρφωση και διαχείριση της Εμπορικής στρατηγικής και οργάνωσης, για τη μεγιστοποίηση της απόδοσης του Τμήματος Πωλήσεων.

Τα Συστατικά:

 1. Συνάντηση Εξειδίκευσης στις δεδομένες συνθήκες και απαιτήσεις
 2. Προσαρμογή Υλικού.
 3. Εμπορικός Σχεδιασμός & Διοίκηση Επιχειρήσεων.

 

Ενότητες

 

 1. Εμπορική Οργάνωση

       

        Οργανωτική δομή

        Εμπορική Στρατηγική

        Σχέδιο μάρκετινγκ

        CRM

        Merchandising

        Σχεδιασμός βασικών λογαριασμών

        Καθοδήγηση ομάδας πωλήσεων

 

 1. Εμπορική Διοίκηση

       

        Σχεδιασμός Εμπορικής Πολιτικής

        Πιστωτική πολιτική

        Αρχές και μοντέλα Εμπορικής Αναφοράς

 

 1. Οργάνωση & Διοίκηση Πωλήσεων

      

        Διαδικασίες & Ρόλοι Πωλήσεων

        Σχεδιασμός Εμπορικού Καναλιού

        Κάλυψη αγοράς

       Αναφορές και Συναντήσεις Πωλήσεων

 

Οι συμμετέχοντες: Στελέχη του τμήματος πωλήσεων.

Στο τέλος του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

 • Κατανόησης του ότι η οργάνωση πωλήσεων είναι εξίσου σημαντική με το προϊόν που πωλούν.
 • Κατανόησης πώς η συνολική παρεχόμενη υπηρεσία μπορεί να ξεπεράσει τις προσδοκίες του πελάτη.
 • Οργάνωση & Συμμετοχή στην ομάδα πωλήσεων για στόχους και αποτελέσματα.
 • Να εφαρμόσουν σωστά τον ρόλο τους κατανοώντας τη σημασία και τις απαιτήσεις.
 • Να επιδεικνύουν την απαραίτητη διοικητική ικανότητα δημιουργώντας μια πλήρως αφοσιωμένη και αποτελεσματική ομάδα εργαζομένων.

 

Για την υλοποίηση του προγράμματος θα προηγηθεί ανάλυση αναγκών & προσαρμογή στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της εταιρείας.

Διάρκεια: 16 ώρες

 

Επικοινωνήστε:

Σταμάτης Σαλωνίκης

salos@planwork.gr

 

Share it

Χρειάζεστε αναλυτικό σχεδιασμό, άριστες επιχειρηματικές διαδικασίες και αξιόπιστες μετρήσεις